30 resultaten gevonden


Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1661, schilderij, SK-A-4050

Zelfportret van Rembrandt als de apostel Paulus. Ten halven lijve naar links, het gelaat naar de kijker gewend. Met openstaande mantel die zicht geeft op het zwaard dat op de borst wordt gedragen, op het hoofd een witte tulband. In de handen een opengevouwen bundel zendbrieven.

Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1639, schilderij, SK-A-3981

Stilleven met pauwen. Een meisje leunt op het kozijn van een stenen venster kijkt naar twee dode pauwen. Een pauw hangt aan het openstaande vensterluik, de andere ligt op een stenen plint bij een plas bloed; op de plint staat ook een mand met fruit.

Aert de Gelder, 1685, schilderij, SK-A-3969

Portret van Ernst van Beveren, heer van West-IJselmonde en de Lindt, schepen, burgemeester en sedert 1704 postmeester van Dordrecht. Heupstuk, staande bij een tafel en gebarend met de rechterhand.

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1648, prent, RP-P-1962-9

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1655, prent, RP-P-1962-121

Jan Havicksz. Steen, ca. 1663 - ca. 1666, schilderij, SK-C-230

De zieke vrouw. In een interieur neemt een dokter de pols van een jonge vrouw die voorovergebogen met haar hoofd op een kussen ligt. Op de achtergrond een bed, aan de muur een luit en een klok. Linksonder een stoof en een testje.

Adriaen van Ostade, 1650, schilderij, SK-A-2332

Voorstelling bekend onder de titel 'De Schaatsenrijders'. Herberginterieur met een groep boeren die zich rond de haard hebben verzameld. Rechts een vrouw met een kind, links een staande man met de handen op de rug. Op de grond ligt een paar schaatsen. Op de voorgrond rechts een hondje en een juk,…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1626, schilderij, SK-A-4674

Allegorisch musicerend gezelschap. Links speelt een man is oosterse kleding en tulband op een viola da gamba. Naast hem staat een jonge man met een harp. Een jonge vrouw zit naast een tafeltje met een opengeslagen liedboek op schoot en zingt. Achter haar kijkt een oude vrouw met een doek over het…

Govert Flinck, 1642, schilderij, SK-C-370

Groepsportret van de vier doelheren der Kloveniersdoelen, Amsterdam, 1642, zittend rond een tafel: Albert Coenraetsz Burgh, Jan Claesz Vlooswijck, Pieter Reael en Jacob Willekens. De kastelein Jacob Pietersz Nachtglas brengt hen de zilveren gildebeker, een hoorn van buffelhoorn (zie inv.nr.…

Gabriël Metsu, ca. 1658 - ca. 1661, schilderij, SK-C-177

Het geschenk van de jager. Interieur met een jager die een geschoten patrijs ophoudt voor een zittende vrouw die met naaiwerk bezig is. Naast de man een grote jachthond. Op de tafel bij de vrouw staat een klein hondje. Op de achtergrond een kast waarop een beeldje van Cupido staat. Aan de muur een…