Allegorische voorstelling met…

Bernard Picart, 1719, prent, RP-P-1957-748

De personificatie van Matigheid zit met haar paardentoom naast Minerva op een wolk. Samen proberen ze de figuren op de grond tot de orde te roepen. Links van de wolk staat een man die Matigheid en Minerva met een zwaard te lijf wil gaan. Op de voorgrond staat Hercules bij een vrouw (de Hoogmoed?):…

Allegorische voorstelling met Faam…

Bernard Picart, 1721, prent, RP-P-1957-745

Faam wijst op een gedenkzuil waarop een opschrift in het Latijn (Alunt Cygnos et Flumina Nostra) en een voorstelling van Apollo en Marsyas. Op de voorgrond zwanen en attributen van de vrije kunsten. Zonder onderschrift. De prent maakt deel uit van een album

Allegorische voorstelling ter…

Bernard Picart, 1723, prent, RP-P-1957-778

Allegorische voorstelling ter gelegenheid van het huwelijk van David Leeuw van Lennep en Hester Barnaart te Haarlem op 25 mei 1723. De echtgenoot wordt door Hymen naar het huwelijksbed gebracht, waar zij hem licht afweert. Juno, als beschermster van de vrouwen, en Venus, als godin van de liefde,…

Titelprent voor, Het Boek der…

Jacob van der Schley, 1738, prent, RP-P-OB-67.385

Titelprent voor "Het Boek der Psalmen". Een man zingt en speelt harp terwijl hij naar de stenen tafelen met de Tien geboden kijkt. Uit de tafelen straalt licht dat duivels en demonen verdrijft.

Titelpagina voor Michel Adriaan,…

Elisabeth Barbara Schmetterling, naar Haatje Pieters Oosterhuis, 1827, prent, RP-P-OB-67.402

Titelpagina voor Michel Adriaan, Gravin Henriette of De Groote Wereld, 1827, met een portret van Cornelia die een boek leest.

Titelpagina van Prosper Marchand,…

Jacob van der Schley, 1740, prent, RP-P-OB-67.367

Titelpagina van "Histoire de l'origine de l'imprimerie" van Prosper Marchand, 1740. Op een wolk zit een personificatie van de boekdrukkunst met een drukpers. Zij is geflankeerd door Minerva en Mercurius. Onder hen bevinden zich personificaties van Duitsland, Holland, Engeland, Italië en Frankrijk.…

Titelpagina voor Sybrand Feitama,…

Jacob van der Schley, 1735, prent, RP-P-1907-4877

Titelpagina voor de tragedie 'Brutus' van Sybrand Feitama naar de Franse tekst van François-Marie Arouet (Voltaire), 1735. Op de voorgrond knielt Titus voor zijn vader Brutus. Op de achtergrond enkele bundelbijldragers en andere figuren.

Oliver Cromwell te paard

S. Thaysses, 1671, prent, RP-P-1880-A-4527(R)

Oliver Cromwell als bevelhebber te paard met op de achtergrond de onthoofding van Karel I van Engeland. De voorstelling is gevat in een kader met boven en onder cartouches met teksten in het Latijn. Langs de zijkanten van het kader tien cirkels met daarbinnen teksten in het Latijn.

Gezicht in een rechtszaal

J. Hermans, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1631, prent, RP-P-OB-55.376

Vele mannelijke figuren in een interieur van een rechtbank.Bovenaan de titel geflankeerd door engelen met de attributen van de waarheid en de rechtvaardigheid: een spiegel, respectievelijk een weegschaal en een zwaard. Onder de voorstelling een lint met daarop het impressum.