Hulde aan Nuttigheid

Reinier Vinkeles, naar Adriaan Pietersz. Loosjes, 1785 - 1818, prent, RP-P-1951-931-27-3

Eén van de muzen (de muze van zang of toneel) met lauwerkrans en lier geeft een boekrol, trompet en masker aan de personificatie van Nuttigheid: een vrouw met een eikentak in de hand en korenaren op het hoofd. Naast haar staat een schaap. De prent maakt deel uit van een album.

Boekenkist met vrijheidshoed op een…

Reinier Vinkeles, 1794, prent, RP-P-1951-931-32-1

Een console met een boekenkist en vrijheidshoed op een lans. Daarachter een piramide. Daarbij twee maskers, een gevangenisketen en een fakkel. De prent maakt deel uit van een album.

Portret van Louise de Coligny

Reinier Vinkeles, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1803, prent, RP-P-1951-931-33-2

Portret van Louise de Coligny in een ovaal. De prent maakt deel uit van een album.

Medaillon met het portret van…

Reinier Vinkeles, 1797 - 1798, prent, RP-P-1951-931-42-4

Een steen met een medaillon. Daarop het portret van de Romeinse consul Lucius Junius Brutus. De prent maakt deel uit van een album.

Titelpagina voor: Les Salles…

Félix Hilaire Buhot, 1887, prent, RP-P-2015-26-1845

Twee mannen voor de ingang van een prentenkabinet.

Allegorische voorstelling met een…

anoniem, 1709, prent, RP-P-2015-26-287

Een schrijvende man achter een tafel met sporen in zijn hand, op de tafel een zandloper en boeken, op de voorgrond een haan op een boek. Achter de man een pilaar met een zonnewijzer en boven zijn hoofd twee putti met banderole.

Titelpagina voor: Emblemata sacra,…

anoniem, 1613, titelpagina, BI-1919-77-1

Titelpagina voor: Emblemata sacra, 1613. Een cartouche met aartsengel Michael die de draak verslaat als drukkersvignet. In de rand de tekst: Hoc Custo De Tutus. Het blad maakt deel uit van een album.

Titelpagina Batailles et Rencontres

Theodorus van Kessel, 1654, prent, RP-P-2015-61-2

Een van zes prenten inclusief titelblad.

Portret van Joachim Faultrier

Bernard Picart, naar Jean Baptiste Poultier, 1709, prent, RP-P-OB-51.009

Titelpagina met het portret van de schrijver Joachim Faultrier. De omlijsting van het portret wordt omringd door boeken, een globe, een schrijfveer en diverse wapens. In het kader de titel in het Latijn. Daaronder het wapenschild van de geportretteerde.

Portret van Nicolas Boileau naar de…

Bernard Picart, 1729, prent, RP-P-OB-51.080

Satirische Poëzie draagt het portret van de Franse schrijver Nicolas Boileau naar de Parnassus. Op de berg wachten Apollo en de muzen, die het portret van de schrijver zullen lauweren. Op de achtergrond Pegasus als symbool van het dichterlijk genie. In de marge een drieregelig onderschrift in het…