Ziekte en hongersnood in de Spaanse…

anoniem, 1587, rekenpenning, NG-VG-3-674

Koperen penning. Voorzijde: Spanjaard, staande tussen Honger, afgebeeld als zittende, uitgemergelde vrouw, en Dood, afgebeeld als geraamte, zittend temidden van wapentuig binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: gevulde hoorn van overvloed binnen omschrift; afsnede: opschrift

Steun van de Verenigde Nederlanden…

anoniem, 1658, rekenpenning, NG-VG-3-1265

Koperen penning. Voorzijde: gekroonde leeuw met bundel van zeven pijlen in rechter- en weegschaal in linkerklauw boven jaartal binnen omschrift. Keerzijde: vrijheidshoed, omgeven door rand van zeven met lint samengebonden gekroonde wapenschilden binnen omschrift

Filips Karel, vorst van Arenberg

anoniem, 1627, rekenpenning, NG-VG-3-1107

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild, omhangen met de orde van het Gulden Vlies binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild tussen jaartal binnen omschrift.

Overwinning in de slag bij Turnhout…

anoniem, 1597, rekenpenning, NG-VG-3-845-B

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild in cartouche binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Sluiting van het drievoudige…

anoniem, 1596, rekenpenning, NG-VG-3-826-B

Koperen penning. Voorzijde: beschenen door hemellicht met daarin naam Jehova in Hebreeuws schrift geven Geloof met kruis en Standvastigheid, staande voor zuil, elkaar hand binnen omschrift. Keerzijde: zwijn; daarboven: arm uit wolken met kei in hand binnen omschrift.

Twintigjarige bestand van…

Lazarus Gottlieb Lauffer, 1684, rekenpenning, NG-VG-3-1455

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: zittende vrouw, voorstellende de Rust, houdt kroon op haar knie binnen omschrift

Jean Heymans, magistraat van de…

anoniem, 1678, rekenpenning, NG-VG-3-1424

Koperen penning. Voorzijde: gehelmd wapenschild tussen laatste beide cijfers van jaartal. Keerzijde: aartsengel Michael met schild en zwaard, staande op ter aarde liggende draak binnen omschrift

De tocht van admiraal van der Does…

anoniem, 1599, rekenpenning, NG-VG-3-876

Zilveren penning. Voorzijde: schip Argo; op grootzeil: naam Jehovah in Hebreeuws schrift binnen omschrift. Keerzijde: kaart van gebied rond Zaltbommel en Tiel; daarop twee beelden, waartussen naam Jehovah in Hebreeuws schrift staat geschreven in stralenkrans binnen omschrift

Dreigement aan het adres van de…

anoniem, 1673, rekenpenning, NG-VG-3-1373

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Herkules leunend op knots, houdt in geheven rechterhand een hoorn; op achtergrond: koe, die wegduikt tussen riet binnen omschrift; afsnede: jaartal.

Rust in Zeeland

anoniem, 1604, rekenpenning, NG-VG-3-965

Koperen penning. Voorzijde: zandloper tussen jaartal binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder wapenschild boven torentje binnen lauwerkrans