Filips de Schone en Ferdinand II,…

anoniem, 1504 - 1506, rekenpenning, NG-VG-3-62

Koperen penning. Voorzijde: naar elkaar gewende borststukken van twee gekroonde mannen, waarvan rechter zwaard en rijksappel en linker scepter draagt binnen omschrift. Keerzijde: zittende leeuw, met aan lint drie wapenschilden, waarvan onderste is omhangen met orde van Gulden Vlies binnen omschrift

Overlijden van Filips de Schone,…

anoniem, 1506, rekenpenning, NG-VG-3-67

Koperen penning met gat erin. Voorzijde: Karel, aartshertog van Oostenrijk, staande temidden van zijn drie zusters. Keerzijde: wapenschild, gedragen door adelaar binnen omschrift

Allegorie op het anti-keizerlijke…

anoniem, 1509, rekenpenning, NG-VG-3-74

Koperen penning. Voorzijde: vos, staande op achterpoten, met monnikskap om nek probeert voor hem staande ganzen te vangen binnen omschrift. Keerzijde: spuitende fontein, geflankeerd door letters M en K binnen omschrift

Hoop op de meerderjarigheid van…

anoniem, 1512, rekenpenning, NG-VG-3-79

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel de Grote, zittend op troon met scepter in rechter- en rijksappel in linkerhand binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild in vorm van grote vuurslag binnen omschrift

Bourgondische heersschappij over…

anoniem, 1512, rekenpenning, NG-VG-3-79-A

Koperen penning. Voorzijde: twee wapenschilden, geplaatst boven derde wapenschild onder letter T binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde vuurslag op Bourgondisch kruis, omhangen met ordeteken van Gulden Vlies binnen omschrift

Meerderjarigheid van Karel, heer…

anoniem, 1515, rekenpenning, NG-VG-3-81

Koperen penning. Voorzijde: aartshertog Karel, met getrokken zwaard in rechterhand, leunend op wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: vuurslag, waaraan de orde van het Gulden Vlies hangt, en waar vonken uitschieten binnen omschrift.

Inhuldiging van Karel als graaf van…

anoniem, 1515, rekenpenning, NG-VG-3-86

Koperen penning. Voorzijde: twee wapenschilden, geplaatst boven derde wapenschild onder letter D binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde vuurslag op Bourgondisch kruis, omhangen met ordeteken van Gulden Vlies binnen omschrift

Landing van Karel I bij Tazones in…

anoniem, 1518, rekenpenning, NG-VG-3-93

Koperen penning. Voorzijde: zeilende driemaster; op boord: opschrift. Keerzijde: vuurslag, steen en vonken tussen zuilen van Herkules onder kroon binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, zet zich in…

anoniem, 1521, rekenpenning, NG-VG-3-98

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild omhangen met orde van Gulden Vlies binnen omschrift. Keerzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand, in water temidden van zuilen van Herkules binnen omschrift

Overwinningen van Karel V, Duits…

anoniem, 1521, rekenpenning, NG-VG-3-100

Koperen penning. Voorzijde: Karel V in harnas, zittend in zeilbootje binnen omschrift. Keerzijde: leeuw, liggend voor gekroond wapenschild, geflankeerd door twee aan bijlen hangende harnassen binnen omschrift