Willem II, graaf van Holland, in…

Jacobus Buys, 1792 - 1794, tekening, RP-T-00-1371

Graaf Willem II wordt in 1248 te Keulen tot ridder geslagen. Kerkinterieur waarin de graaf staande voor het altaar met zijn hand op de bijbel zijn gelofte als ridder aflegt. De bisschop zegent hem, een andere ridder houdt een zwaard op zijn schouder. Ontwerp voor een prent.

Arent van Benschop en Jan van…

Jacobus Buys, 1785 - 1787, tekening, RP-T-00-1374

Arent van Benschop, Jan van Renesse en hun troepen verdrinken in de Lek bij Beusichem, na de nederlaag van de Vlamingen bij Zierikzee, 16 augustus 1304. Ontwerp voor een prent.

Hertog Albrecht van Beieren…

Jacobus Buys, 1787 - 1795, tekening, RP-T-00-2307

Hertog Albrecht van Beieren ontvangt koning Hendrik IV met zijn dochter Blanka te Dordrecht, 1403. De twee vorsten met hun gevolg ontmoeten elkaar, op de achtergrond zeilen van schepen. Ontwerp voor een prent.

Frank van Borsselen ontvangt zijn…

Jacobus Buys, 1785 - 1787, tekening, RP-T-00-1382

Frank van Borselen wordt na zijn geheime huwelijk met Jacoba van Beieren door Filips de Goede op het slot Rupelmonde gevangen gezet. Hier krijgt hij tijdens een bordspel met de slotvoogd zijn doodsvonnis overhandigd, 1433. Ontwerp voor een prent.

Willibrord laat het afgodsbeeld van…

Jacobus Buys, 1783 - 1799, tekening, RP-T-00-1363

Willibrord laat het afgodsbeeld van Wodan op West-Kapelle verbrijzelen in 695. Ontwerp voor een prent.

Onthoofding van Nicolas Gosson te…

Jacobus Buys, 1785 - 1787, tekening, RP-T-00-1420

Onthoofding van de raadsheer Nicolas Gosson te Atrecht, wegens sympathie met de Malcontenten, 26 oktober 1578. Gosson knielt op het schavot op een plein. Ontwerp voor een prent.

Dirk VI, graaf van Holland, smeekt…

Jacobus Buys, 1787 - 1789, tekening, RP-T-00-1365

Dirk VI, graaf van Holland, smeekt de Hartbert, bisschop van Utrecht om vergiffenis. Volgens FM in het jaar 1143. In werkelijkheid vond dit plaats in het jaar 1146. Dirk belegerde de stad Utrecht. Toen de bisschop dreigde de graaf in de ban te doen, kwam Dirk tot inkeer en vroeg de bisschop om…

Opstand van het Kaas- en Broodvolk…

Jacobus Buys, 1778 - 1795, tekening, RP-T-00-2309

Opstand van het Kaas- en Broodvolk te Haarlem, 1492. Rellen door boeren op de Grote Markt voor het stadhuis en moord op de baljuw Claes van Ruyven. Ontwerp voor een prent.

David van Bourgondië, Bisschop van…

Jacobus Buys, 1785 - 1787, tekening, RP-T-00-1383

Reinoud II van Brederode, wordt door de bisschop van Utrecht David van Bourgondië de ridderorde van het Gulden Vlies afgerukt, wegens de (valse) beschuldiging dat hij een aanslag op het leven van Karel de Stoute beraamd zou hebben, 1470. Ontwerp voor een prent.

Volkswoede in Alkmaar tijdens het…

Jacobus Buys, 1783 - 1785, tekening, RP-T-00-1392

Opstand van het Kaas- en Broodvolk te Alkmaar, 1492. Plundering van het huis van de rentmeester Klaas Korf en het doodslaan van zijn bediende. Ontwerp voor een prent.