De oostwand van de Krijgsraadzaal…

Jacob Vennekool, 1661, ontwerp, RP-P-AO-1925-576

De Kryg-raets Sael ten Oosten Fig. X uit: Afbeelding van 't Stadt Huys van Amsterdam, Amsterdam 1661. Architectuurontwerp.

Plattegrond van een koepelkerk

anoniem, naar Hendrik van Hout, 1682 - 1726, ontwerp, RP-P-AO-23-78-5

Derde Kerck-Grondt, om de Graf- en Kelder-Sarcken, soo naa 't Plan beneeden, als de Coupel boven, opt beste te schicken en te verdeelen: (...) Onderdeel van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...).

Zijaanzicht van een koepelkerk…

anoniem, naar Dirk Truer, 1736, ontwerp, RP-P-AO-23-75-3

Architectuurontwerp.

Titelblad van `NIEW DESSEYN tot een…

anoniem, 1736, ontwerp, RP-P-AO-23-78-1

Onderdeel van NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK met een HOOGE TOOREN daer midden uyt rysende; gansch dienstig- en gevoeg-lyck te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...), Amsterdam

Ontwerp voor een gedenkteken met…

Jan Claudius de Cock, 1678 - 1736, prent, RP-P-1878-A-752

Gedenkteken voor een vrouw. Vadertje Tijd toont het portret van de vrouw. Links een treurende vrouwfiguur met spade.

Plattegronden van de Westerkerk en…

Daniël Stopendaal (mogelijk), naar Hendrik van Hout, ontwerp, RP-P-AO-23-78-11

Architectuurontwerp, boven: Ende soo sal mede (...) dese Concept-Coupel alleen de beyde Suyder en Wester-kercken t'samen (..) overdecken konnen. Plaat IV van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (....) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...).

Plattegrond van een koepelkerk met…

anoniem, naar Hendrik van Hout, ontwerp, RP-P-AO-23-78-6

Vierde Grondt, toonende dat daar op buyten de Heeren Gestoelten, so tot gesigt als gehoor na by Twee Duysent Vrouwe Plaatsen en ook voor Mans (...) begeeven souden konnen werden (...). Plaat VIII.2 van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te…

Twee ontwerpen voor een koepelkerk:…

anoniem, naar Hendrik van Hout, ontwerp, RP-P-AO-23-78-8

Het Boven Taaffelement ofte Sluyt-Raam, tot een Suffisante Grondt voor de Kap en Tooren deser Coupel Kerck Hoe alle de Onder- en Boven-Galderijen (...) Plaat IX van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...).

Wiskundig ontwerp voor de fundering…

anoniem, naar Hendrik van Hout, 1682 - 1726, ontwerp, RP-P-AO-23-78-3

Mathematische Grondt-Slag, voor sulck een Regulier en onwrickbaar vast in malkander geslooten Fundament, dat dese Swaare Coupel- en Tooren-Kerck (...). Onderdeel van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...).