Oost-west doorsnede van het…

Jacob Vennekool, 1661, ontwerp, RP-P-AO-1925-574

Door Gesnede Gevel van 't Amsterdams Stadt-Huys Haer Zy-gevel ten Noorden wegh genomen. Fig. I, van: Afbeelding van 't Stadt Huys van Amsterdam, Amsterdam 1661, architectuurontwerp.

Voorgevel van het Stadhuis van…

Jacob Vennekool, 1661, prent, RP-P-AO-21-13-5

Voor-Gevel van 't Amstrdams Stadt Huys ten Oosten Fig. D, van: Afbeelding van 't Stadt Huys van Amsterdam, Amsterdam 1661. Architectuurontwerp.

Doorsnede en interieur van een…

Joost van Sassen, naar Dirk Truer, 1736, ontwerp, RP-P-AO-23-75-4

Sign. r.o.: J. van Sassen fecit Coepel Kerk doorgesneeden in 't perspectief te zien getekent door Dirk Truer Mr Metselaer.

Plattegrond van de Oude Kerk te…

Daniël Stopendaal (mogelijk), naar Hendrik van Hout, ontwerp, RP-P-AO-23-78-10

Architectuurontwerp, boven: Door het dus Bestippen van dry onser Hooft-Kercken met de omtrek van dit Concept-Gebouw, (...). Plaat III van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (....) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...).

Ontwerp voor een koepelkerk

anoniem, naar Hendrik van Hout, 1682 - 1726, ontwerp, RP-P-AO-23-78-2

Met schaalverdeling. Onderdeel van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...). Architectuurontwerp.

Ontwerp voor galerijen met…

anoniem, naar Hendrik van Hout, ontwerp, RP-P-AO-23-78-7

Vyfde Grondt, voor Twee, sulcke volkomen Kerck-Galderyen, tot seer veele Mans en Vrouwe so gemeene Sit-Bancken, als besloote Gestoelten, en voor nog een halve Galderye (...). Onderdeel van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de…

Plattegrond van de derde verdieping…

Jacob Vennekool, 1661, ontwerp, RP-P-AO-1925-588

Aenwysinge vande darde Grondt (...) Fig. C, van: Afbeelding van 't Stadt Huys van Amsterdam, Amsterdam 1661, architectuurontwerp.

De westzijde van de Burgerzaal van…

Jacob Vennekool, 1661, ontwerp, RP-P-AO-1925-583

De Groote Burger-Zael ten Westen Fig. Q. uit: Afbeelding van 't Stadt Huys van Amsterdam, Amsterdam 1661, architectuurontwerp.

Achtergevel van het Stadhuis van…

Jacob Vennekool, 1661, ontwerp, RP-P-AO-1925-590

Achter Gevel ten Westen Fig. E, van: Afbeelding van 't Stadt Huys van Amsterdam, Amsterdam 1661, architectuurontwerp.

De oostzijde van de Burgerzaal van…

Jacob Vennekool, 1661, ontwerp, RP-P-AO-1925-569

De Groote Burger-Zael ten Oosten Fig. R. uit: Afbeelding van 't Stadt Huys van Amsterdam, Amsterdam 1661, architectuurontwerp.