Plattegrond van een koepelkerk met…

anoniem, naar Hendrik van Hout, ontwerp, RP-P-AO-23-78-6

Vierde Grondt, toonende dat daar op buyten de Heeren Gestoelten, so tot gesigt als gehoor na by Twee Duysent Vrouwe Plaatsen en ook voor Mans (...) begeeven souden konnen werden (...). Plaat VIII.2 van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te…

Twee ontwerpen voor een koepelkerk:…

anoniem, naar Hendrik van Hout, ontwerp, RP-P-AO-23-78-8

Het Boven Taaffelement ofte Sluyt-Raam, tot een Suffisante Grondt voor de Kap en Tooren deser Coupel Kerck Hoe alle de Onder- en Boven-Galderijen (...) Plaat IX van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...).

Plattegrond van een ontworpen kerk…

Daniël Stopendaal (mogelijk), naar Hendrik van Hout, ontwerp, RP-P-AO-23-78-9

Architectuurontwerp, boven: Plan ofte Grondt vande Booter-Marckt met de Geconcipieerde Kerck daar op bequaamelyck geplaatst (...). Plaat II van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (....) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...).

Ontwerp voor een koepelkerk

anoniem, naar Hendrik van Hout, 1682 - 1726, ontwerp, RP-P-AO-23-78-2

Met schaalverdeling. Onderdeel van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...). Architectuurontwerp.

Plattegrond van een koepelkerk

anoniem, naar Hendrik van Hout, 1682 - 1726, ontwerp, RP-P-AO-23-78-5

Derde Kerck-Grondt, om de Graf- en Kelder-Sarcken, soo naa 't Plan beneeden, als de Coupel boven, opt beste te schicken en te verdeelen: (...) Onderdeel van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...).

Wiskundig ontwerp voor de fundering…

anoniem, naar Hendrik van Hout, 1682 - 1726, ontwerp, RP-P-AO-23-78-3

Mathematische Grondt-Slag, voor sulck een Regulier en onwrickbaar vast in malkander geslooten Fundament, dat dese Swaare Coupel- en Tooren-Kerck (...). Onderdeel van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...).