Ontwerp voor illuminatie bij het…

Hendrik G. van Raan, 1788, tekening, RP-T-1903-A-4798

Uitgewerkt ontwerp voor de illuminatie bij het huis van mr. Pieter Cornelis Hasselaer, burgemeester te Amsterdam. Met de gevel en trap van het huis. Onderdeel van een groep van ontwerptekeningen van de architect Hendrik G. van Raan voor illuminaties en decoraties te Amsterdam op de 40ste verjaardag…

Schetsontwerp

Theo Nieuwenhuis, 1931, tekening, RP-T-1994-8(V)

Ontwerp voor textiel.

Overdracht van geschenken aan het…

Daniël Kerkhoff, 1786, tekening, RP-T-00-1670

Plechtige overdracht van de geschenken van de vaandel, trom en geweren aan het Amsterdamse exercitiegenootschap Bato's Kroost, op het exercitieterrein buiten de Leidsepoort te Amsterdam, 16 juli 1786. De geschenken aangereikt door enkele dames, donatrices, aan de vaandrigs van de schutterij. Op de…

Frontispice-ontwerp van De…

Pieter Jansz, ca. 1652, tekening, RP-T-1904-38

Ontwerp voor een titelpagina.

Ontwerp voor een decoratie ter…

Jan Bulthuis, 1795, tekening, RP-T-00-1505

Schets met een ontwerp voor een triomfboog voor het Alliantiefeest te Amsterdam op 19 juni 1795.

Ontwerp voor illuminatie van het…

Hendrik G. van Raan, 1788, tekening, RP-T-1903-A-4803

Ontwerp voor de illuminatie van het West-Indische buitenhuis te Amsterdam. Onderdeel van een groep van ontwerptekeningen van de architect Hendrik G. van Raan voor illuminaties en decoraties te Amsterdam op de 40ste verjaardag van prins Willem V op 8 maart 1788.

Gezicht op de nieuw gebouwde…

Caspar Jacobsz. Philips, 1771, tekening, RP-T-00-3525

Gezicht op de Muiderpoort te Amsterdam, gezien vanaf de Plantage, 1771. Ontwerp voor een prent.

Paneelvulling met schommelende…

Bernard Picart, 1727, tekening, RP-T-1951-95

Ontwerp voor een prent.

Ontwerp voor illuminatie van het…

Hendrik G. van Raan, 1788, tekening, RP-T-1903-A-4807

Ontwerp voor de illuminatie van het huis van Hasselaar Lynslager aan het Molenpad te Amsterdam. Onderdeel van een groep van ontwerptekeningen van de architect Hendrik G. van Raan voor illuminaties en decoraties te Amsterdam op de 40ste verjaardag van prins Willem V op 8 maart 1788.

Ontwerp voor illuminatie van het…

Hendrik G. van Raan, 1788, tekening, RP-T-1903-A-4802

Ontwerp voor de illuminatie van het West-Indische buitenhuis te Amsterdam. Onderdeel van een groep van ontwerptekeningen van de architect Hendrik G. van Raan voor illuminaties en decoraties te Amsterdam op de 40ste verjaardag van prins Willem V op 8 maart 1788.