Portret van Ruardus Tapper

Jan de Bisschop, 1648 - 1671, tekening, RP-T-00-45

Portret van Ruardus Tapper (1488-1559), groot-inquisiteur der Nederlanden. Ontwerp voor een prent.

Terugkeer van de Verloren Zoon

Hendrick Hondius (I), 1615 - 1620, tekening, RP-T-1911-84

Ontwerp voor een prent.

Ontwerp voor een miskelk

Pieter de Jode (I), 1580 - 1634, tekening, RP-T-1889-A-1925

Het oordeel van Paris

Pieter de Jode (I), 1580 - 1634, tekening, RP-T-1899-A-4275

Mogelijk ontwerp voor een prent.

Belegering van een vestingstad

Theodoor Loockemans, 1597, tekening, RP-T-1951-442

In het centrum is een carré-vormige vestingstad die wordt belegerd. Rondom de stadsmuren wordt hevig gevochten door krijgers die op klassieke wijze zijn uitgerust. Op de rand een zegetocht waarin rechts een klok op een kar wordt meegevoerd. Rechtsboven loopt een groep krijgsgevangenen mee in de…

De verkondiging aan de herders

David Vinckboons (I), 1604, tekening, RP-T-1935-22

Ontwerp voor een prent.

Ontwerp voor een gedenkpenning

Giovanni Lorenzo Bernini, 1608 - voor 1669, tekening, RP-T-1955-75

Studie voor een allegorische…

Gian Antonio Burrini, 1685 - 1689, tekening, RP-T-1948-325(V)

Tiroler held temidden van…

Sigmund Ferdinand Ritter von Perger, 1788 - 1841, tekening, RP-T-1960-86

Mogelijk ontwerp voor een prent.

Twee muilezels

Karel Dujardin, 1632 - 1653, tekening, RP-T-1881-A-102

Twee ezels in een landschap.