Overlijden van Anna van Croy

Johann Höhn, 1660, historiepenning, NG-VG-1-937

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild omgeven door lauwertakken. Keerzijde: opschrift

Dood van Frederik Hendrik

Johann Höhn, 1647, historiepenning, NG-VG-1-766

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: borststuk vrouw binnen omschrift.

Vrede van Munster

Johann Höhn, 1648, historiepenning, NG-VG-1-778

Zilveren penning. Voorzijde: Vrede en Gerechtheid kussen elkaar, aan hun voeten twee wetstafelen van Mozes binnen omschrift. Keerzijde: Geloof en Godsvrucht reiken elkaar de hand beschenen door het hemellicht; op achtergrond gezicht op stad binnen omschrift.

Verjaging van de Zweden uit Pruisen

Johann Höhn, 1679, historiepenning, NG-VG-1-1274

Zilveren penning. Voorzijde: Noordse leeuw probeert Pruisische adelaar te verdrijven, op achtergrond optrekkende Zweedse leger binnen omschrift. Keerzijde: Noordse leeuw wordt door Pruisische adelaar verjaagd, op achtergrond vluchtende Zweedse troepen binnen omschrift.

Verovering van Stralsund door…

Johann Höhn, 1678, historiepenning, NG-VG-1-1250

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: arend met wimpel met opschrift en zegekrans boven stad binnen omschrift

Waakzaamheid van Frederik Willem,…

Johann Höhn, 1674, historiepenning, NG-VG-1-1166

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: rustende leeuw met geopende ogen binnen omschrift.