Vrede van Rijswijk, penning…

Daniel Drappentier (1634-1714), 1697, historiepenning, NG-VG-1-1768

Zilveren penning. Voorzijde: gekroonde Vrede met olijftak in hand sluit deuren van de tempel van Janus, op de trappen zitten Oorlog en Onenigheid in ketenen geslagen, op achtergrond een wereldbol, een omgekeerde hoorn van Overvloed, Mercurius met staf en wimpel met opschrift en schepen op zee;…

Overlijden van Maria II van…

Jean Dassier, 1731, historiepenning, NG-VG-1-1672

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: tombe waarvoor Godsdienst en Hymen rouwen en Faam lof zingt van overleden vorstin; afsnede: omschrift.

Karel III koning van Spanje en…

Georg Friedrich Nuernberger, 1706, historiepenning, NG-VG-1-1952-U

Zilveren ruitvormige penning. Voorzijde: afbeelding van het visioen van de twee jongelingen die elkaar bevechten, waarvan degene met Oostenrijks wapenschild onder opschrift 'ik zal heersen' de ander met Frans wapenschild onder opschrift 'ik heb geheerst' overwint; afsnede: opschrift. Keerzijde: twee…

Vrede te Utrecht gesloten tussen…

Daniel Drappentier (1634-1714), 1714, historiepenning, NG-VG-1-2082

Zilveren penning. Voorzijde: Utrecht, in gedaante van vrouw met olijftak en wapenschild, zittend op stapel wapentuig; op achtergrond schepen op zee; afsnede: opschrift. Keerzijde: duif met vredestak in de bek vliegt boven zee, waarop schepen binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Johann Willem van Saksen-Gotha,…

Christian Wermuth, 1702, historiepenning, NG-VG-1-1880-A

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: schip dat strandt tijdens zwaar weer binnen omschrift, boven opschrift

Slag bij Blenheim, ter ere van de…

anoniem, 1704, historiepenning, NG-VG-1-1916

Zilveren penning. Voorzijde: gevleugelde Overwinning schenkt Denemarken, afgebeeld als zittende vrouw met kroon en wapenschild lauwerkrans en trophee binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift

Johan Georg IV, keurvorst van…

Martin Heinrich Omeis, 1693, historiepenning, NG-VG-1-1601

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild gekroond met keurvorstelijke muts en omgeven door kouseband binnen dubbel omschrift; kantschrift

Geheime verdrag van Wenen tussen…

Philippe Roëttiers (III) (kopie naar), 1725, kopie, NG-VG-1-2187

Bronzen penning. Voorzijde: Karel VI en Filips V houden elk een olijftak in hand; boven elk van beiden houdt tweekoppige adelaar kroon; aan hun voeten wapenschild en leeuw binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: schepen varend door zuilen van Herkules onder regenboog binnen omschrift.

Vrede van Rastatt

Roëttiers, 1714, historiepenning, NG-VG-1-2087

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Mars en pallas Athene met speer houden ieder een lauwerkrans in handen binnen omschrift; afsnede: opschrift

Inname van Douai

anoniem, 1710, historiepenning, NG-VG-1-2006

Zilveren penning. Voorzijde: zon gaat onder achter aardbol binnen omschrift. Keerzijde: twee soldaten zittend op deken spelen met dobbelstenen, linker heeft drie geldstukken naast zich liggen met opschriften Mons, Rusel en Dornic, rechter twee met opschriften Arras en Paris en betaald met derde stuk…