Het Spaanse galjoen St. Jacob door…

Jacob Uyttenwael (1601-1632), 1602, historiepenning, NG-VG-1-549

Zilveren penning. Voorzijde: drie schepen binnen omschrift. Keerzijde: paard staand op wereldbol met op achtergrond Zeeuwse leeuw binnen omschrift.

Slag bij Jutphaas, op de…

Johannes Michiel Lageman, 1787, historiepenning, NG-VG-1-2930

Zilveren penning met draagoog en draagring. Voorzijde: vrouw, zittend op wolk, houdt in haar linkerhand palmtak, lauwerkrans en wapenschild en slingert met haar andere hand bliksemschichten naar vluchtende soldaten binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans en…

Inname van Kattenburg

Johannes Michiel Lageman, 1787, historiepenning, NG-VG-1-2935

Zilveren penning. Voorzijde: vrouw met palmtak en lauwerkrans, voorstellende Overwinning, vertrapt Oproer, die ter aarde ligt met fakkel en gebroken zwaard in handen binnen omschrift op wimpel. Keerzijde: wapenschild tussen palmtakken boven doek met opschrift

Herstel van de orde in de…

Hans Heinrich Boltshauser, 1787, historiepenning, NG-VG-1-2947

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: met bladerkrans omhangen altaar, waarop pijlenbundel staat, omwonden met wimpel met opschrift; daarboven houdt een hand uit wolken lint met zeven wapenschilden binnen omschrift; afsnede: jaartal

Herstel van de orde in de…

Johann Heinrich Schepp, 1788, historiepenning, NG-VG-1-2959

Zilveren penning. Voorzijde: drie gehelmde vrouwen, voorstellende de drie Gelderse kwartieren Nijmegen, Zutphen en Veluwe, elk met lans en wapenschild staande rond altaar met wapenschild in medaillon op basis binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen krans van oranjetakken

Schutterlijk exercitiegezelschap te…

anoniem, 1788, historiepenning, NG-VG-1-2961

Zilveren penning. Voorzijde: Nederland, afgebeeld als vrouw met gepluimde helm en vrijheidshoed op speer, leunt tegen zegeteken, waaraan drie wapenschilden zijn gehecht; naast haar een brandend hart op een altaar en een bijbel en wierookvat op een steen; op achtergrond drie roeiers en stuurman in…

Bezoek van George III, koning van…

Monogrammist CI (medailleur), 1788, historiepenning, NG-VG-1-2964-A

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans tussen monogram binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild voor scepter en zwaard tussen palmtakken, beschenen door hemellicht binnen omschrift; afsnede: datering

Namen vrij verklaard

anoniem, 1790, historiepenning, NG-VG-1-2980

Koperen penning. Voorzijde: opschrift binnen lauwerkrans. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans

Huwelijk van Willem Frederik,…

Johann Jakob Gottfried Stierle, 1791, historiepenning, NG-VG-1-3003

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: twee vrouwen plengen wijn boven brandend altaar, waartegen twee gekroonde, met kransen verenigde wapenschilden staan binnen omschrift; afsnede: opschrift

Bediening van het sacrament van het…

Johannes Michiel Lageman, 1792, historiepenning, NG-VG-1-3008

Zilveren penning. Voorzijde: staande voor altaar spreekt aartsbisschop, omringd door priesters zegen uit over voor hem geknielde gelovigen binnen omschrift. Keerzijde: opschrift