Leger van David schakelt de…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511S(V)

Een soldaat uit het leger van David slaat met een knots een man uit het leger van Hadadezer, koning van Soba. Op de achtergrond liggen de gesneuvelde paarden waarvan de pezen werden doorgesneden om de strijdwagens uit te schakelen. In de marge boven de afbeelding staat de tekst II Regvm VIII [2…

Priesters en Levieten vieren Pascha…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511DD(R)

Priesters en Levieten vieren het Pascha (Pesach of Joodse paasfeest) met ongedesemd brood. Op het altaar buiten worden de dieren geofferd, op de grond liggen enkele dode schapen gereed. In de marge boven de afbeelding staat de tekst III Esdrae I [Esdrae 6].

Job in discussie met vrienden

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511EE(V)

Job zit naakt op een boomstronk met zijn handen gevouwen. Twee mannen, waarschijnlijk zijn vrienden, staan voor hem en maken gebaren met hun handen. Zij voeren een discussie met Job na zijn klaagzang. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Iob XV [Job 15].

Man wordt verleid door lichtzinnige…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511II(R)

In een tuin heeft een man een ontmoeting met een lichtzinnige vrouw. De afbeelding is een illustratie bij Spreuken 6 waarin wordt gewaarschuwd voor overspel. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Cant[...] I.

Lippen van Jesaja met gloeiende…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511JJ(V)

God verschijnt voor Jesaja. Hij is weergegeven op een troon met aan weerszijden een serafijn in de hemel boven de tempel. Een engel vliegt naar Jesaja en reinigt zijn lippen met een tang met een gloeiende kool om hem te verlossen van schuld en zonden. In de marge boven de afbeelding staat de tekst…

Stamboom van de Seleuciden en de…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511NN(R)

Stamboom van de opvolgers van Alexander de Grote, de Seleuciden en de Ptolemeeën, welke heersten over de gebieden van het huidige Syrië en Egypte. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Danielis XI.

Hosea met zijn vrouw en drie…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511OO(V)

Hosea met de overspelige vrouw Gomer met wie hij trouwde in opdracht van God en bij wie hij drie kinderen kreeg. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Ozee I [Hosea 1].

Titelprent met Tabula Cebetis en…

Hans Hermann, naar Hans Holbein (II), 1522, prent, RP-P-1920-2649

Titelprent met Tabula Cebetis en titel in boekdruk. In brede rechthoekige marge rond titel is doolhofachtig pad naar de tempel van de deugd weergegeven. Via muren en poorten loopt het pas langs deugden en ondeugden die zijn aangeduid met tekstschildjes. Titel: Lexicon Graeco Latinum ...…

Saracenen

Erhard Reuwich, 1486 - 1488, prent, RP-P-OB-4035

Illustratie voor het boek van Bernhard von Breidenbach, Reise ins Heilige Land. Eén van de vijf afbeeldingen over de dwalingen van de Islam. Een groep van vijf mensen: drie mannen met een tulband en twee vrouwen waarvan één geheel aangekleed met een gaasje voor het gezicht (boerka).

Annunciatie

anoniem, 1480 - 1500, prent, RP-P-1953-513

Maria met aartsengel Gabriël en de heilige Geest, gedrukt tekst in het Duits op verso. Los blad met handgeschreven Duitse tekst op verso, oude doublure.