Portret van Willem Bloys van…

Edouard Taurel, 1841 - 1879, prent, RP-P-1937-1378

De zeven Nederlandsche Bisschoppen…

Edouard Taurel, 1870, prent, RP-P-1904-2631

Zeven Nederlandse bisschoppen, hun mijters in de hand, die deelnemen aan het Eerste Vaticaans Concilie (Vaticanum I) in 1869-1870.

Portret van Willem II, koning der…

Benoit Taurel, naar Jan Adam Kruseman, 1840 - 1849, prent, RP-P-OB-19.802

Portret van de portretschilder…

Benoit Taurel, naar Johan Coenraad Hamburger, 1855, prent, RP-P-OB-19.806

Portret van de gouverneur Diederik…

Edouard Taurel, 1841 - 1879, prent, RP-P-1937-1383

Aurora op een door twee gevleugelde…

Edouard Taurel, naar Antonie Frederik Zürcher, 1873, prent, RP-P-1908-4416

De godin van het ochtendgloren, Aurora, staand op een door twee gevleugelde paarden getrokken wagen. In de lucht drie putti waarvan één een brandende fakkel vasthoudt.

Johannes de Doper

Benoit Taurel, naar Cornelis Kruseman, 1852, prent, RP-P-1905-5926

Portret van Viglius ab Aytta…

Edouard Taurel, 1841 - 1879, prent, RP-P-1937-1376

Portret van Joachim Hopperus

Edouard Taurel, 1841 - 1879, prent, RP-P-1937-1389