Vuurwerk bij de Ryogoku brug

Hiroshige (I) , Utagawa, 1835 - 1840, prent, RP-P-1960-281

Varen op de rivier de Sumida

Katsushika Hokusai, 1808 - 1812, prent, RP-P-1965-340

Sakugawa Yozaemon en de Joshichi…

Kunisada (I) , Utagawa, 1852, prent, RP-P-1979-172

Vrouw bij lamp

Kunisada (I) , Utagawa, 1836 - 1838, prent, RP-P-W-857

Nihonbashi

Kunisada (I) , Utagawa, 1854, prent, RP-P-OB-JAP-12

Busteportret van Kataoka Nizaemon…

Toyokuni (II) , Utagawa, 1796 - 1798, prent, RP-P-1969-6

De maan bij Shinagawa

Kobayashi Kiyochika, 1884, prent, RP-P-1983-102

De elegante prins Genji te Suma

Hiroshige (I) , Utagawa, 1853, prent, RP-P-OB-JAP-36