Vier vignetten met wapenschilden

Jan Wandelaar, 1700 - 1759, prent, BI-1886-1449-3

Vier voorstellingen op een albumblad. Bovenaan twee voorstellingen met een wapenschild, beide geflankeerd door personificaties. In het midden een wapenschild omgeven door putti. Eén van de putti steekt een model van een schip in de lucht en heeft een caduceus in de handen. De tweede blaast op een…

Allegorische figuur en schrijvende…

François van Bleyswijck, 1717, prent, RP-P-2016-896

Vignet met omlijsting waarin een allegorische figuur en een schrijvende vrouw. De allegorische figuur heeft vleugels op haar hoofd, een driehoek met brandend hart in de linkerhand, maskers in de rechterhand en een caduceus achter haar. Aan de bovenzijde een putto met fakkel en brief.

Eigendomsmerk van onbekend

Theodoor Koning, naar Jacobus van Meurs, 1770 - 1824, vignet, RP-P-2017-5437

Blad met drie vignetten

Willem Bilderdijk, 1766 - 1785, prent, RP-P-1888-A-13686

Blad met drie vignetten boven elkaar geplaatst: Amor met brandende fakkel waarop vliegjes afkomen, hoofd van een vrouw en als derde vignet onderaan een kan met schalen.

Vignet met putto met trompet en…

Willem Bilderdijk, 1766 - 1831, prent, RP-P-1888-A-13681

Vignet met lier, brandend hart,…

Willem Bilderdijk, 1777, prent, RP-P-1885-A-8850

Vignet met brandende fakkel, pijl,…

Willem Bilderdijk, 1766 - 1831, prent, RP-P-1888-A-13690

Blad met acht vignetten

Willem Bilderdijk, 1766 - 1785, prent, RP-P-1888-A-13687

Blad met acht vignetten: landschap met pyramidevormig grafmonument, triangel en bloemen, kinderhoofd, schild en haarband met bloemen, landschap met maaiers, hoed en staf met bloemen, schild en pijl en pijlenkoker en kind in mand bewaakt door het alziend oog.

Blad met drie vignetten waaronder…

Willem Bilderdijk, 1766 - 1831, prent, RP-P-1888-A-13683

Blad met drie vignetten boven elkaar geplaatst: begroeid stenen muurtje of graf en daar bovenop een urn met kronkelende slangen, zowel op het eerste als tweede vignet zijn een schop en houweel weergegeven, bij het tweede liggen ze bovenop een grafmonument naast een gedoofde fakkel en band met…

Vignet met Amor die pijl schiet met…

Willem Bilderdijk, 1766 - 1831, prent, RP-P-1888-A-13693