Het martelaarschap van Filippus

Jacques Callot, 1632 - 1634, prent, RP-P-OB-4794

Filippus wordt gekruisigd in het bijzijn van een groep toeschouwers. Boven deze scène is Filippus nogmaals afgebeeld, op een wolk in de hemel, een kruisstaf in de hand. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een titelblad…

Huwelijk van Maria

Jacques Callot, 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4726

Maria en Jozef staan hand in hand in een tempel voor de hogepriester, omringd door een groep mannen en vrouwen. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond het leven van Maria, bestaande uit een titelprent en dertien verhalende voorstellingen.

Intocht in Jerusalem

Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4696

Christus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. Zijn discipelen lopen achter hem aan. De mensen langs de kant van de weg wuiven met palmtakken. Deze prent is onderdeel van een reeks van tien prenten met voorstellingen uit het Nieuwe Testament, waaraan na Callots dood een titelprent is toegevoegd.

De dood van Judas Iskariot

Jacques Callot, 1632 - 1634, prent, RP-P-OB-4800

Een aantal mensen kijken met afgrijzen naar het dode lichaam van Judas Iskariot, die zichzelf heeft opgehangen. Duivelse wezens nemen zijn ziel mee. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een titelblad en 15…

Apostel Mattheüs

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-OB-4771

Mattheüs, ten voeten uit, steunend op een zwaard. Op de achtergrond rechts is te zien hoe Mattheüs door Christus geroepen wordt hem te volgen; op de achtergrond links is te zien hoe hij onthoofd wordt. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een titelblad en 15…

Christus en de overspelige vrouw

Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4693

Christus buigt zich voorover en schrijft met zijn vinger iets op de grond, voor de voeten van een vrouw die door soldaten aan hem voorgeleid is. Deze prent is onderdeel van een reeks van tien prenten met voorstellingen uit het Nieuwe Testament, waaraan na Callots dood een titelprent is toegevoegd.

De Heilige Familie met Elizabeth en…

Jacques Callot, 1621 - 1635, prent, RP-P-OB-4742

Maria zit met het Christuskind op schoot; Jozef staat aan haar ene zijde, Elizabeth met de kleine Johannes de Doper aan haar andere zijde. Twee engelen bevinden zich achter haar en één boven haar. Onder de voorstelling een lege marge.

Geseling

Jacques Callot, 1624 - 1625, prent, RP-P-OB-4678

Christus, gebonden aan een pilaartje, wordt door drie mannen geslagen met takkenbossen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit 12 scènes uit het Lijdensverhaal.

Het martelaarschap van Mattheüs

Jacques Callot, 1632 - 1634, prent, RP-P-OB-4797

Mattheüs wordt met een zwaard onthoofd in het bijzijn van vele toeschouwers. Boven deze scène is Mattheüs nogmaals afgebeeld, op een wolk in de hemel, een zwaard in de hand. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een…

Titelprent voor prentreeks 'Het…

Jacques Callot, 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4723

Latijnse tekst op een tablet aan weerszijden waarvan engelen op sokkels staan. Boven de tekst een medaillon met portret van Maria. Eronder een wapenschild en twee putti. Deze prent is het titelblad voor een reeks van dertien prenten met scènes uit het leven van Maria.