Omlijsting voor een kalender, 1645

Crispijn van de Passe (II) (toegeschreven aan), 1644 - 1645, prent, RP-P-OB-76.962

Blad met een omlijsting van vijf platen gedrukt om een groot wit veld waarin een almanak of kalender voor het jaar 1645 geplakt kan worden. Aan weerszijden 6 plaatjes van de 12 maanden. Bovenaan een allegorische voorstelling over de toestand van de wereld. Links dobbelen de wereldlijke en…

Dodoens Cruijdeboeck met…

Arnaud Nicolaï, naar Pieter van der Borcht (I), 1567, boek, RP-T-1948-118

Het kruidboek van Rembert Dodoens, getiteld: Cruijdeboeck in den welcken die gheheele historie, dat is tgheslacht, tfatsoen, naem, natuere, cracht ende werckinghe, van den cruyden, niet alleen hier te lande wassende, maer oock van den anderen vremden in der medecijnen oorboorlijck, met groote…

Allegorie ter ere van prins Maurits…

anoniem, 1625, prent, RP-P-OB-76.945

Allegorie ter ere van prins Maurits bij zijn overlijden, 1625. Prins Maurits staande in een grote schelp van de Fontein van t' Nederlandsch Welvaren. In de schelp twaalf allegorische figuren die de welvaart de de Republiek onder het bestuur van Maurits symboliseren. Uit het water van de fontein…

Zeeslag in de Kooge Bocht, 1677

anoniem, 1677, prent, RP-P-OB-76.960

Zeeslag tussen een Deens-Noorse vloot en een Zweedse vloot 1-2 juli 1677, waarbij de Denen de overwinning behaalden. Op de voorgrond rechts het schip van de Deense admiraal Niels Juel, omsingeld door 6 vijandelijke schepen. Hogerop in het midden de Hollandse schepen van Tyloos, Uiterwijk etc. Links…

Lied op het herstel van de prins…

Hendrik Donnet, 1787, prent, RP-P-2002-547

Lied op het herstel van prins Willem V in 1787. Bovenaan twee engelen met bazuinen die een banderol met de titel vasthouden, daarboven het Alziende Oog. Op het blad onder de plaat zijn de elf coupletten van het lied gedrukt.

Apotheose van Maarten Tromp, 1653

Michiel Mosijn, 1654, prent, RP-P-OB-76.949

Apotheose van Maarten Tromp, gedood op 10 augustus 1653 tijdens de zeeslag bij Terheide. De admiraal gezeten in een vurige strijdwagen, gemend door de Dood, boven zee waar het gevecht plaatsvindt. Onder de prent is een blad vastgeplakt met een vers gedrukt in twee kolommen over de dood van tromp in…

Wonderbaarlijke ketting uit de…

Crispijn van de Passe (II) (atelier van), 1653, prent, RP-P-OB-76.958

Wonderbaarlijke verschijning in de lucht van een vrouw die een ketting om de hals had, maar zo fel door een ster wordt beschenen dat de keten afvalt, zoals waargenomen op 14 oktober 1653 door Cornelis Karelsz, plaatdrukker in de Tuindwarsstraat te Amsterdam. Rechts een afbeelding van de gevonden…

Spotprent op de gebeurtenissen in…

Romeyn de Hooghe, 1687 - 1688, prent, RP-P-OB-76.963

Spotprent op de gebeurtenissen in het jaar 1687 in de vorm van een spel. 32 kleine genummerde plaatjes over de politieke gebeurtenissen in 1687, voornamelijk over Zuid- en Oost-Europa, de strijd tegen de Turken en de vervolging van de Hugenoten, in 4 reeksen naast elkaar. Elke twee plaatjes met een…

Wandelaars

anoniem, 1620 - 1629, prent, RP-P-OB-76.986

Een groep van vier wandelaars staande bij elkaar in een landschap, op de achtergrond een rivier. Onderdeel van een serie voorstellingen van de Nederlandse maatschappij, ca. 1625. De prent met het bijbehorende vers op een apart blad.

Koophandel

anoniem, 1620 - 1629, prent, RP-P-OB-76.984

De Koophandel. Links op de voorgrond staat een koopman bij balen, manden en tonnen. Haven met handelaren en schepen op de achtergrond. Onderdeel van een serie voorstellingen van de Nederlandse maatschappij, ca. 1625. De prent met het bijbehorende vers op een apart blad.