Landschap met boerderij

Allaert van Everdingen, 1631 - 1675, prent, RP-P-OB-50.273

Ovaal landschap met een boerderij en op de voorgrond een grote boom.

Italië

Robert Bossart, naar Johann Sadeler (I), naar Hans von Aachen, ca. 1575 - ca. 1599, prent, RP-P-1926-623

Italia zit onder een boom, naast haar staat Apollo. Op de grond liggen allerlei symbolen van kunsten en wetenschappen verstrooid. Op de achtergrond zijn Romeinse gebouwen en monumenten zichtbaar, soldaten trekken door een stadspoort naar het veld. Onder de voorstelling een verklarend Latijns vers.

Heilige familie

Jan Philipsz. van Bouckhorst, 1618, prent, RP-P-1886-A-9976

De heilige familie zit in de tuin. Jozef zit aan een tafel en leunt op een boek. Maria met Christus op haar schoot zit naast hem en kijkt naar hem op.

Knielende kluizenaar in gebed

Andries Both, ca. 1622 - ca. 1642, prent, RP-P-1938-1495

Een kluizenaar bidt voor zijn kluis. Hij houdt een rozenkrans vast en leunt tegen een rots.

Kruisiging

Roeland van Bolten, naar Jacopo Tintoretto, naar Agostino Carracci, ca. 1580 - ca. 1608, prent, RP-P-OB-26.771B

Middenplaat van een prent waar Christus wordt gekruisigd op Golgota terwijl omstaanders toekijken. Onder het kruis liggen Maria en Maria Magdalena, en enkele andere vrouwen. De misdadigers worden op hun kruisen genageld (Matteüs 27:38). Christus wordt een spons met zure wijn aangeboden (Matteüs…

Kerkinterieur met kerkgangers

Esaias Boursse (toegeschreven aan), naar Esaias Boursse, ca. 1651, prent, RP-P-BI-4221

In een kerk vindt een catechisatie plaats. De kerkgangers luisteren aandachtig naar de prediker Johannes Beeltsnyder. Twee vrouwen met kleine kinderen verlaten de kerk om de les niet te verstoren. Links zit een jongetje op een hoge houten afsluiting van de preekstoel.

Jong stel bij het opbiechten van…

Richard Brakenburg, ca. 1700 - ca. 1800, prent, RP-P-1934-600

Boereninterieur met een jonge man die op de grond knielt en om vergiffenis vraagt aan de vader van het meisje, dat hij verleid heeft. Het meisje staat achter de knielende man en een oudere vrouw trekt haar schort opzij zodat haar buikje zichtbaar wordt. Aan de muur hangt een prent met Adam en Eva.

Paard aan een boom

Nicolaes Ficke, 1643, prent, RP-P-OB-50.652

Paard aan een boom

Adam von Bartsch, naar Nicolaes Ficke, 1767 - 1821, prent, RP-P-OB-50.653

Vrouwen van Israël bezingen Davids…

Pierre Firens, naar Jan Saenredam, naar Lucas van Leyden, 1600 - 1639, prent, RP-P-1907-2871

David staat bij een groep zingende en musicerende vrouwen. In zijn handen heeft hij een groot zwaard met het afgehouwen hoofd van Goliath. Op de achtergrond een berglandschap. Onder de voorstelling een opschrift in Latijn.