Cacao-plantage "Kwatta"

Théodore Bernard van Lelyveld, 1895 - 1898, foto, RP-F-2009-282-40

Steiger der K.W.I.M.

Théodore Bernard van Lelyveld, 1895 - 1898, foto, RP-F-2009-282-12-2

Br. Indische vrouwen en kinderen…

Théodore Bernard van Lelyveld, 1895 - 1898, foto, RP-F-2009-282-34-1

St. Jean. (Augs. '97)

Théodore Bernard van Lelyveld, 1897, foto, RP-F-2009-282-68-2

Het reisgezelschap in het…

Théodore Bernard van Lelyveld, 1895, foto, RP-F-2009-282-63

Woning v/d Maj. de Meester

Théodore Bernard van Lelyveld, 1895 - 1898, foto, RP-F-2009-282-8-1

Ged. v/h Gouvs.plein op 31 Augs.

Théodore Bernard van Lelyveld, 1895 - 1898, foto, RP-F-2009-282-9-2

Idylle

Théodore Bernard van Lelyveld, 1895 - 1896, foto, RP-F-2009-282-24-2

In de Para savanne (tusschen Post…

Théodore Bernard van Lelyveld, 1895 - 1898, foto, RP-F-2009-282-55

Idem, Dolly met Roosje op den arm

Théodore Bernard van Lelyveld, 1895 - 1898, foto, RP-F-2009-282-78-2