Het handelscentrum met de Kali Mas

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-11

Een overzicht van het handelscentrum met de Kali Mas naar de stad Soerabaja gezien. Onderdeel van het fotoalbum door de Soerabayasche Vereeniging van Suikerfabrikanten aangeboden aan Frederik Beyerinck, resident van Soerabaja.

Een straat in Surabaya

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-30

Een straat in Surabaya met rechts een grasveld met aan de rand een grote mast met daarbij enkele paard en wagens. Onderdeel van het fotoalbum door de Soerabayasche Vereeniging van Suikerfabrikanten aangeboden aan Frederik Beyerinck, resident van Soerabaja.

Ondiepe rivier

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-45

Een ondiep rivier met keien in het water en op de kant. In de rivier staan twee inlanders op enige afstand van elkaar. Onderdeel van het fotoalbum door de Soerabayasche Vereeniging van Suikerfabrikanten aangeboden aan Frederik Beyerinck, resident van Soerabaja.

Het handelsbureau aan de Kali Mas

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-6

Het handelsbureau aan de Kali Mas in Soerabaja met op de brede galerij een zestal Europeanen. Voor het gebouw een paard en wagen en op de voorgrond een prauw aan de kade. Op het bordje naast de linkeringang Burt Myrtle & Co. Onderdeel van het fotoalbum door de Soerabayasche Vereeniging van…

Het post- en telegraafkantoor in…

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-18

Het post- en telegraafkantoor in Surabaya. De klok boven de ingang wijst zeven uur aan. De ingang bestaat uit drie deuren met ieder een eigen trapje ingeklemd tussen zuilen. Onderdeel van het fotoalbum door de Soerabayasche Vereeniging van Suikerfabrikanten aangeboden aan Frederik Beyerinck,…

Het residentiehuis in Surabaya

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-31

Het residentiehuis in Surabaya van voren gezien. Voor het huis een ruime tuin en een grote veranda met een aantal stoelen en rechts een klok, die vijf over half twee aanwijst. Voor het hek op de straat staan twee Europeanen. Onderdeel van het fotoalbum door de Soerabayasche Vereeniging van…

De Kali Mas

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-25

De Kali Mas in Soerabaja met links een hoge kademuur en bomen. In de rivier liggen een aantal prauwen afgemeerd. Aan beide zijden liggen de schaduwen van de bomen in het water. Onderdeel van het fotoalbum door de Soerabayasche Vereeniging van Suikerfabrikanten aangeboden aan Frederik Beyerinck,…

Het stadspark van Surabaya

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-37

Het stadspark van Surabaya met een aantal lantaarnpalen, rechts een bankje en links een stukje van de kiosk (zie foto 36). De foto is vanaf de veranda (foto 36) genomen. Onderdeel van het fotoalbum door de Soerabayasche Vereeniging van Suikerfabrikanten aangeboden aan Frederik Beyerinck, resident…

Een suikerfabriek

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-46

Een suikerfabriek met zes schoorsteenpijpen, waarvan één in de steigers. Op de voorgrond een grasveld met staande Europeanen en zittende inlandse arbeiders. Onderdeel van het fotoalbum door de Soerabayasche Vereeniging van Suikerfabrikanten aangeboden aan Frederik Beyerinck, resident van Soerabaja.

De Kali Mas

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-10

De Kali Mas in Surabaya met centraal het witte gebouw van het agentschap Stoomvaartmaatschappij Nederland (SMN). Rechts in de rivier een aantal prauwen. Op de kade een kraan. Onderdeel van het fotoalbum door de Soerabayasche Vereeniging van Suikerfabrikanten aangeboden aan Frederik Beyerinck,…