Gezicht op Praag

Wenceslaus Hollar, 1635, prent, RP-P-OB-11.256

Gezicht op Koblenz

Wenceslaus Hollar, 1635, prent, RP-P-OB-11.264

Gezicht op Neurenberg

Wenceslaus Hollar, 1635, prent, RP-P-OB-11.258

Boten in de storm op zee

Wenceslaus Hollar, 1635, prent, RP-P-1907-2850

Gezicht op Düren

Wenceslaus Hollar, 1635, prent, RP-P-OB-11.268

Gezicht te Frankfurt

Wenceslaus Hollar, 1635, prent, RP-P-OB-11.262