Openbare afstraffing van twee…

Theodor de Bry, naar Johann Theodor de Bry, 1591, prent, RP-P-BI-5300

Een Europeaan zit met een Indiaans stamhoofd te kijken naar een openbare afstraffing. Twee indianen knielen voor hen op de grond en worden met een knuppel op het hoofd geslagen. Het hoofd van de eerste begint de bloeden. Ook andere leden van de stam en Europese soldaten kijken.

Portret van Marsilio Ficino

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1669, prent, RP-P-1909-4320

Portret van de humanistische filosoof Marsilio Ficino, in ovaal met randschrift. Onder het portret een Latijns vers.

Eierdans

Johann Theodor de Bry, naar anoniem, naar Maerten de Vos, 1596, prent, RP-P-BI-5196

Bij een herberg vindt een feest plaats. Een doedelzakspeler en twee muzikanten die keukenattributen bespelen maken muziek. In het midden danst een man de eierdans. Bij deze dans moet de speler proberen eieren, zonder ze te breken, uit een bepaalde kring te werken met zijn voeten.

Man geeft over door drankzucht

Hans Sebald Beham, 1537, prent, RP-P-OB-10.881

Portret van Luca Gaurico

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1669, prent, RP-P-1909-4325

Portret van de Italiaanse astronoom Luca Gaurico, in ovaal met randschrift. Onder het portret een Latijns vers.

Boer kijkt naar het weer

Hans Sebald Beham, 1542, prent, RP-P-OB-10.898

Dit prentje met een boer die naar het weer kijkt en met de handen op de rug vaststelt dat het koude weer geen problemen met zich meebrengt, heeft een pendant met een andere boer met een mestvork in zijn hand. De figuren zijn naar elkaar toegewend weergegeven met de titels op tekstbanden welke…

Portret van Philippe de Monte

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1669, prent, RP-P-OB-31.473

Portret van de componist Philippe de Monte, in ovaal met randschrift. Onder het portret een lofdicht.

Kennis (Cognitio)

Hans Sebald Beham, 1539, prent, RP-P-OB-10.843

Gevleugelde vrouw als personificatie van de Kennis (Cognitio) met betrekking tot de christelijke deugden. Op de grond liggen boeken als een bron van kennis en in de hemel verschijnt God met een boek.

Portret van Bartolus de Saxoferrato

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1669, prent, RP-P-1909-4351

Portret van de rechtsgeleerde Bartolus de Saxoferrato, in ovaal met randschrift. Onder het portret een lofdicht.

Portret van Raffaele Maffei

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1669, prent, RP-P-1909-4337

Portret van de Italiaanse geleerde Raffaele Maffei, in ovaal met randschrift. Onder het portret een lofdicht.