Twee gezichten op Chinchow en…

Ordnance Survey Office, in of na 1894 - in of voor 1895, foto, RP-F-2001-7-1637A-37

Boven de toren van de noordelijke poort van Chinchow na inname, onder een gezicht op de haven van Petsewo.

Twee afbeeldingen van de aanval op…

Ordnance Survey Office, in of na 1894 - in of voor 1895, foto, RP-F-2001-7-1637A-36

Boven een gezicht op de infanterieaanval op Chinchow, onder boten langs een tijdelijke pier bij Petsewo.

Aankomst van Japanse troepen in de…

Ordnance Survey Office, 1895, foto, RP-F-2001-7-1637A-68

Aankomst van Japanse oorlogsschepen…

Ordnance Survey Office, 1895, foto, RP-F-2001-7-1637A-64

Regimenten van het Japanse leger te…

Ordnance Survey Office, 1894, foto, RP-F-2001-7-1637A-23

Boven de viering van het Japanse keizerrijk door het eerste regiment, onder een gezicht op een begrafenisceremonie voor Japanse militaire slachtoffers te Chinchow.

Aankomst van Japanse troepen in de…

Ordnance Survey Office, 1895, foto, RP-F-2001-7-1637A-67

Vordering van het Japanse leger ten…

Ordnance Survey Office, 1894, foto, RP-F-2001-7-1637A-38

Gezicht op Japanse oorlogsschepen…

Ordnance Survey Office, 1895, foto, RP-F-2001-7-1637A-62

Twee gezichten op het kasteel van…

Ordnance Survey Office, in of na 1894 - in of voor 1895, foto, RP-F-2001-7-1637A-35