Engel en de spijkers van het kruis…

Raphaël Sadeler (II), 1622, prent, RP-P-OB-7638

Een cartouche met de titel van het boekwerk. Boven de cartouche houdt een engel de spijkers vast waarmee Christus aan het kruis werd genageld.

Titelpagina voor: J. van Someren,…

Andries van Hoogenhuysen, 1657, tekstblad, RP-P-1939-706

Titelpagina met Nederlandse tekst en vignet.

Heer omringd door herderinnen

Crispijn van de Passe (II), 1640, prent, RP-P-OB-16.068

Een heer, omringd door herderinnen, geeft een bloemenkrans aan één van hen. Boven het gezelschap vliegen twee putti die een doek vasthouden waarop de titel in het Frans en in het Nederlands. Op de achtergrond een stadsgezicht.

Jonge en oude man zitten aan tafel…

Jan Luyken, 1683, prent, RP-P-OB-44.181

Een jonge en oude man zitten aan tafel en aanschouwen een opzittend hondje. Hierachter huilen een vrouw en kind bij het sterfbed van een man die zijn laatste adem (en ziel) uitblaast.

Gekroonde en geketende vrouw…

Jan Luyken, 1685, prent, RP-P-1896-A-19368-486

Kerkinterieur met…

Simon van de Passe, naar Monogrammist DVB, 1629, prent, RP-P-OB-15.850

In het koorgedeelte van de kerk hangt een gordijn waarop de serietitel in het Latijn dat wordt geflankeerd door beelden van Petrus en Paulus. Beneden voor het hoogaltaar, waarop een altaarstuk met de aanbidding van het Christuskind, de priester die de H. Mis aan God opdraagt. Achter hem knielen…

Geloof, Hoop en Liefde

Jan Luyken, 1687, prent, RP-P-OB-44.326

Geloof, Hoop en Liefde zitten bij elkaar. Laatstgenoemde trapt een rijksappel weg die door Vader Tijd wordt opgeraapt. Vanuit de lucht kijken cherubijnen toe.