600 resultaten gevonden


Resultaten pagina: 2 van 60 Toon eerdere resultaten


Nicolaes de Bruyn, 1621, prent, RP-P-BI-5076

Nicolaes de Bruyn, 1621, prent, RP-P-1890-A-15907

Soldaten van Herodes doden alle jongetjes jonger dan twee jaar in de wijde omgeving van Bethlehem. De moeders verzetten zich en rouwen om deze daad. Herodes kijkt zittend op zijn paard van een afstand toe en Elisabet ontsnapt met de kleine Johannes de Doper in haar armen.

Nicolaes de Bruyn, 1618, prent, RP-P-OB-16.126

Een engel verschijnt voor Christus op de Olijfberg om hem kracht te geven. Christus knielt in gebed en kijkt omhoog, hij wordt omringd door zijn slapende discipelen Petrus, Jakobus en Johannes.

Nicolaes de Bruyn, 1618, prent, RP-P-OB-16.140

Christus wordt gevangen genomen door soldaten als Judas hem met een kus verraadt. Op de voorgrond heft Simon Petrus zijn zwaard om het oor af te hakken van de slaaf van de hogepriester.

Nicolaes de Bruyn, 1618, prent, RP-P-OB-16.133

Christus zit tussen soldaten op het plein van het gerechtsgebouw van Pilatus. Hij draagt een mantel en krijgt een nep scepter in zijn hand, soldaten drukken de doornenkroon op zijn hoofd en omstanders reageren spottend door voor hem te knielen.

Nicolaes de Bruyn, 1618, prent, RP-P-1903-A-23002

Christus zit tussen soldaten op het plein van het gerechtsgebouw van Pilatus. Hij draagt een mantel en krijgt een nep scepter in zijn hand, soldaten drukken de doornenkroon op zijn hoofd en omstanders reageren spottend door voor hem te knielen.

Nicolaes de Bruyn, 1618, prent, RP-P-OB-16.145

Christus draagt het kruis op weg naar de heuvel Golgota.

Nicolaes de Bruyn, 1618, prent, RP-P-1890-A-15313

Nicolaes de Bruyn, 1618, prent, RP-P-OB-16.138

Christus staat in stralenkrans met kruisvaandel na opstanding uit zijn graf en engelen houden de deksel van zijn graftombe vast. Soldaten deinzen verschrikt naar achteren en in de gang van de grot naderen de drie heilige vrouwen.

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-1898-A-19986

De verloren zoon knielt in lompen gekleed voor zijn vader die hem omarmt.