Mozes wordt gevonden

Salomon Savery, naar Matthäus Merian (I), na 1630, prent, RP-P-2015-10-79

Mozes wordt in een biezen mandje op de rivier gevonden door de dochter van de farao en haar dienaressen. Een van de vrouwen zit op haar hurken en probeert het mandje te pakken. Links een verwijzing naar de betreffende Bijbeltekst: Exod. 2:2. De begeleidende tekst begint met een kleine gedecoreerde…

Portretten van de rechters Ibsan en…

anoniem, 1610 - 1625, prent, RP-P-2015-10-93

Portretten van Sigismund II August van Polen en Hernán Cortés van Mexico, in dit album gebruikt als afbeeldingen van respectievelijk Ibsan en Elon, twee oudtestamentische rechters. De begeleidende tekst begint met een kleine gedecoreerde initiaal N. Het blad maakt deel uit van een album.

Acht toelichtingen bij…

Jan Philipsz Schabaelje, 1653 - 1654, tekstblad, RP-P-2015-10-104

Acht toelichtingen bij voorstellingen over het leven van David, genummerd een tot en met acht. De tekst vangt aan met een gedecoreerde initiaal D. Het blad maakt deel uit van een album.

Acht toelichtingen bij…

Jan Philipsz Schabaelje, 1653 - 1654, tekstblad, RP-P-2015-10-116

Acht toelichtingen bij voorstellingen over het leven van David, genummerd 33 tot en met 40. De tekst vangt aan met een kleine gedecoreerde initiaal H. Het blad maakt deel uit van een album.

Christus en zijn bruid een kruis…

anoniem, naar Antonie Wierix (III), prent, RP-P-2015-10-123

De bruid uit het Hooglied (de Sulamith) volgt Christus als kruisdrager. In de ondermarge vier regels Nederlandse tekst en verwijzingen naar Hooglied 1:3 en 6:13. Daarboven het motto: de liefde is sterck als de doodt. De begeleidende dialoog met het opschrift: den bruydegom handelt met zijne bruydt…

Portretten van de koningen Josafat…

anoniem, 1610 - 1625, prent, RP-P-2015-10-128

Portretten van Philippe Villiers de l'Isle Adam en Lodewijk I van Orléans, in dit album gebruikt als afbeeldingen van respectievelijk Josafat en Joram. De begeleidende tekst begint met een kleine gedecoreerde initiaal I. Het blad maakt deel uit van een album.

Portretten van de koningen Amasja…

anoniem, 1610 - 1625, prent, RP-P-2015-10-130

Portretten van Sebastiano Venier en Erik XIV van Zweden, in dit album gebruikt als afbeeldingen van respectievelijk Amasja en Uzzia. De begeleidende tekst begint met een kleine gedecoreerde initiaal A. Het blad maakt deel uit van een album.

Portret van de koning Nebukadnezar…

anoniem, 1610 - 1625, prent, RP-P-2015-10-135

Portret van sultan Selim I, in dit album gebruikt als afbeelding van Nebukadnezar II. De begeleidende tekst begint met een kleine gedecoreerde initiaal D. Het blad maakt deel uit van een album.

Portretten van de koningen Arses en…

anoniem, 1610 - 1625, prent, RP-P-2015-10-142

Portretten van Stefanus Bathory en Süleyman Pasja, in dit album gebruikt als afbeeldingen van respectievelijk Arses en Darius III. De begeleidende tekst begint met een kleine gedecoreerde initiaal A. Het blad maakt deel uit van een album.

Portret van de hogepriester Jaddua

anoniem, 1610 - 1625, prent, RP-P-2015-10-147

Portret van paus Paulus V, in dit album gebruikt als afbeelding van de hogepriester Jaddua. De begeleidende tekst begint met een kleine gedecoreerde initiaal N. Het blad maakt deel uit van een album.