2.020 resultaten gevonden


Resultaten pagina: 2 van 202 Toon eerdere resultaten


Hendrick Goltzius, Federico Borromeo Ludovicus Siceram, 1598, prent, RP-P-1883-A-7065A

Christus gebruikt met zijn discipelen het Laatste Avondmaal in een architectonische omgeving. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf passievoorstellingen.

Hendrick Goltzius Ludovicus Siceram, 1623, prent, RP-P-1883-A-7065F

Christus is vastgebonden aan een pilaar en wordt door twee mannen geslagen met een takkenbos en een gesel. Op de voorgrond bindt een man een bos takken bijeen.

Hendrick Goltzius Ludovicus Siceram, 1623, prent, RP-P-1883-A-7065K

Christus aan het kruis tussen de twee andere gekruisigden. Aan de voet van het kruis onder anderen de drie Maria's en Longinus met zijn lans. Op de voorgrond de soldaten die dobbelen om zijn kleding.

anoniem, Claes Jansz. Visscher Jacob Goltzius (II) (II), 1548 - 1630, prent, RP-P-OB-52.947

Een oude man zit op een stoel en tast in zijn geldbuidel. Naast hem een jonge vrouw op een stoel. De oude man probeert de vrouw te kussen, maar zij draait zich weg van hem en houdt hem tegen. De prent heeft een Latijns en Nederlands onderschrift

Hendrick Goltzius Matthäus Greuter, ca. 1585 - ca. 1625, prent, RP-P-1909-416

Hendrick Goltzius Jacob Houbraken, 1747 - 1759, prent, RP-P-1894-A-18427

Buste van Gijsbert van Bronckhorst en Batenburg in een ovaal medaillon met onder het portret een veld voor zijn naam.

Hendrick Hondius Dirck Volckertsz Coornhert (I), 1575 - 1581, prent, RP-P-BI-6595

De personificatie Dwaze Wereld (Stultus mundanus), geholpen door Verkeerde Overtuiging (Opinio) en de schaduwfiguur Leugen (Mendacium) bedekken de personificatie Waarheid (Veritas) met een doek. Waarheid is al geboeid en Leugen zet haar een masker op. De prent heeft een Latijns en een Nederlands…

Polidoro da Caravaggio, Hendrick Goltzius Jan Saenredam, 1594, prent, RP-P-OB-10.535C

De godin Latona doet haar beklag bij haar twee kinderen, Apollo en Diana die vervolgens haar eer wreken door de veertien kinderen van Niobe te doden met pijlen. De prent heeft een Latijnse onderschrift. Linke rplaat van een prent met een fries uit acht platen

Polidoro da Caravaggio, Hendrick Goltzius Jan Saenredam, 1594, prent, RP-P-OB-10.535H

De Thebanen offeren aan Niobe. Onderaan rechts een liggende vrouw met de hoorn des overvloeds. De prent heeft een Latijnse onderschrift. Uiterst rechte rplaat van een prent met een fries uit acht platen

Franco Estius, Claes Jansz. Visscher Jan Saenredam (II), 1594, prent, RP-P-OB-10.536E

De Thebaanse priester Mantus, die offert aan het standbeeld van de godin Latona. Naast hem andere Thebanen die een beeldje van Latona aanbidden. De prent heeft een Latijnse onderschrift. Midden rechterplaat van een prent met een fries uit acht platen