73 resultaten gevonden


Resultaten pagina: 2 van 8 Toon eerdere resultaten


Abraham Allard, Staten van Holland en West-Friesland Laurens Scherm, 1697 - 1699, prent, RP-P-OB-67.426

De Vrede van Utrecht, gesloten op 11 april en geratificeerd op 12 mei 1713, tussen de geallieerden en de Fransen, waarmee een eind kwam aan de Spaanse Successieoorlog. Groot blad met bovenaan een gezicht op Utrecht en centraal een allegorie op de Vrede. Omringd door acht kleinere scènes van de…

Abraham Allard, 1710, inhoudsopgave, RP-P-OB-83.133-87(V)

Inhoudsopgave voor: Vorstelyke Staat-Balans, een reeks van 7 genummerde spotprenten op de Fransen in het jaar 1709 van de Spaanse Successieoorlog. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de gebundelde series van spotprenten tijdens de jaren 1701-1713…

Abraham Allard, 1711, prent, RP-P-OB-83.133-99

Spotprent op de Franse verliezen in 1711. Een Franse ridder wordt door een geallieerde ridder verjaagd, De zuilen met Non Plus Ultra vallen gebroken om. Met opschriften en verzen in het Nederlands en Frans. Onderdeel van de Platen over 1711, een groep van 5 ongenummerde spotprenten op de Fransen in…

Abraham Allard, 1713, prent, RP-P-OB-83.133-123

Het verzamelen van brandhout voor de vreugdevuur van de viering van de Vrede van Utrecht, 1713. Ovale voorstelling van Elias die de weduwe in Sarepta ontmoet die met haar zoontje brandhout aan het rapen is. In de plaat verzen in het Nederlands en Frans. Onderdeel van een groep van 28 nieuwe en oude…

Abraham Allard Cornelis Dusart, 1713, prent, RP-P-OB-83.133-112

Spotprent waarin een vrouw door een kopster aan haar been wordt behandeld, een chirurgijn kijkt toe. Toespeling op de rol van koningin Anna in de vredesonderhandelingen voor de Vrede van Utrecht, 1713. Genummerd rechtsonder: 9. In de plaat verzen in het Nederlands en Frans. Onderdeel van een groep…

Abraham Allard, 1710, titelpagina, RP-P-OB-83.133-87(R)

Titelpagina voor: Vorstelyke Staat-Balans, een reeks van 7 genummerde spotprenten op de Fransen in het jaar 1709 van de Spaanse Successieoorlog. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de gebundelde series van spotprenten tijdens de jaren 1701-1713 van…

Jan Saenredam, Abraham Allard anoniem, 1713, prent, RP-P-OB-83.133-119

De Wijsheid (Minerva), onderdeel van een serie van drie allegorische figuren (de drie Vredebevalligheden), in verband met de Vrede van Utrecht, 1713. In de plaat verzen in het Nederlands en Frans. Onderdeel van een groep van 28 nieuwe en oude platen aangepast ter illustratie van de Vrede van Utrecht…

Carel Allard, Staten van Holland en West-Friesland Abraham Allard, 1707 - 1708, tekstblad, RP-P-OB-83.133-60(R)

Voorbericht met vers en lijst van drukfouten in: De Standvastige Monarchye des Doods, ca. 1707-1708, een reeks van 8 oude platen met verzen aangepast voor gebruik als spotprenten op de Fransen in de context van de Spaanse Successieoorlog. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel…

Abraham Allard, 1713, prent, RP-P-OB-83.133-110

Allegorie op de Vrede van Utrecht, 1713. Drie vrouwen achter een muur, rechts een sater tussen struiken. Verwijst naar de rol van de Engelse koningin Anna in het vredesproces. In de plaat opschriften en verzen in het Nederlands en Frans. Onderdeel van een groep van 28 nieuwe en oude platen aangepast…

toegeschreven aan Abraham Allard, 1709, prent, RP-P-OB-83.078(R)

Voorzijde van een blad met twee voorstellingen uit het jaar 1709. Boven de slag bij Malplaquet, onder koning Lodewijk XIV in beraad, de vorsten van de geallieerden kijken toe. Hiertussen een vers in twee kolommen in het Nederlands. Onderdeel van een reeks getiteld Vorstelyke Staat-Balans met 7…