TX34 Sola Gratia. Het vieren van de…

Joost Guntenaar, 1981, documentaire foto, NG-1982-16-38

De boomkor wordt gevierd zodat het net in de zee zakt. De boomkorkotter dankt zijn naam aan de boomkor. De boomkor bestaat uit twee stangen links en rechts van het schip waarmee de visnetten in het water gelaten.

HD57 Elvira. 's Nachts op zee voor…

Joost Guntenaar, 1981, documentaire foto, NG-1982-16-15

De eerste nachtelijke vangst van kabeljauw wordt meteen aan dek gestript -ontdaan van de ingewanden-. Daarna gaat de vis benedendeks in een koelruim met ijs.

TX34 Sola Gratia. Begin van de…

Joost Guntenaar, 1981, documentaire foto, NG-1982-16-41

Aan het begin van de werkweek worden de "wekkers" overboord gezet. Wekkers zijn kettingen die over de bodem slepen en de platvis zoals schol en tong de netten in jagen. De rest van de week blijven de wekkers onder water, alleen het net wordt opgehaald.

HD57 Elvira. Gestortte vis

Joost Guntenaar, 1981, documentaire foto, NG-1982-16-59

De net gevangen vis wordt op het dek in grote bakken gestort. Hierna volgt het sorteren en schoonmaken. Op deze rondviskotter wordt 's nachts gewerkt.

HD57 Elvira, 's Nachts op zee voor…

Joost Guntenaar, 1981, documentaire foto, NG-1982-16-19

Op de brug van de rondviskotter komen twee bemanningsleden in oliejassen "een bakkie halen" -koffie drinken- en zich opwarmen. Buiten vriest het 10 graden.

TX34 Sola Gratia. De schipper op de…

Joost Guntenaar, 1981, documentaire foto, NG-1982-16-39

Via radio Scheveningen houdt de schipper op de brug contact met thuis, andere kotters en met de visafslag. Met de visafslag wordt gesproken over de verkoop van de gevangen vis. Beneden op het dek wordt de pas gevangen vis gesorteerd.

TX34 Sola Gratia. Het binnenhalen…

Joost Guntenaar, 1981, documentaire foto, NG-1982-16-30

Een bemanningslid staat in het midden van de nacht in een "regen" van zeewater als hij een net met vis binnenhaalt. Op deze boomkorkotter wordt een week lang continu gewerkt.

TX34 Sola Gratia. Reparatie van het…

Joost Guntenaar, 1981, documentaire foto, NG-1982-16-42

De schipper helpt mee aan dek. Hij repareert het net voordat het wordt teruggezet in zee. Kleine reparaties gebeuren altijd aan boord.

HD57 Elvira. Vis klaar voor de…

Joost Guntenaar, 1981, documentaire foto, NG-1982-16-57

Na het sorteren en schoonmaken, wordt de vis in kistjes gedaan voor aflevering bij de visafslag in Den Helder.

TX34 Sola Gratia. Het schoonspuiten…

Joost Guntenaar, 1981, documentaire foto, NG-1982-16-28

Een bemanningslid in oliejas is bezig met het schoonspuiten van het dek. Behalve vis zit er in een net veel troep, stenen, krabbetjes en zeesterren. Iedere keer als de vis gesorteerd is moet het dek schoongemaakt worden.