Christus in het huis van Martha en…

Johann Sadeler (I), naar Jacopo Bassano, 1598, prent, RP-P-OB-5313

Een buitenkeuken waar links een vrouw bij een pot boven het vuur staat. Naast haar een lange tafel waar een man plakken worst snijdt. Links komt Christus binnen met zijn leerlingen. Hij wordt verwelkomd door Martha en Maria. Op de achtergrond een waterput. De prent heeft een opschrift met een…

Herbergen van vreemdelingen

Philips Galle, 1577, prent, RP-P-2004-590B

Het herbergen van vreemdelingen als een van de zeven werken van barmhartigheid. In het midden een man die pelgrims ontvangt. Op de achtergrond Zacheüs die Christus in zijn huis nodigt en Christus bij Marta en Maria. Rondom voorstellingen van Bijbelverhalen die te maken hebben met herbergen van…

Christus in het huis van Marta en…

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-2004-5

Christus is te gast in het huis van de zussen Marta en Maria. Maria zit aan tafel met Christus en luistert aandachtig naar hem. Bij hen staat de vlijtige Marta met een schuimspaan in de hand, die haar zuster Maria berispt. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn.

Christus bij Maria en Martha

Benoît Audran (I), naar Eustache Lesueur, 1671 - 1721, prent, RP-P-OB-75.780

Christus in het huis van Martha en…

Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-OB-44.965

Een voorstelling in een cartouche van palmtakken. Christus op bezoek bij Martha en Maria. Maria zit naast Christus op de grond. Martha staat in de achtergrond en wijst naar het haardvuur. Onder de cartouche de Bijbelreferentie 10:38.

Christus in het huis van Marta en…

Cornelis Galle (I), naar Johann Sadeler (I), naar Jacopo Bassano, ca. 1586 - 1650, prent, RP-P-OB-6584

Christus is te gast in het huis van de zussen Marta en Maria. Marta is aan het werk in de keuken en roert met een pollepel in het eten. Maria zit aan de voeten van Christus naar zijn worden te luisteren. Onder de voorstelling een bijbelvers uit Luc.

Christus in het huis van Maria en…

Marcus Gheeraerts, 1583, tekening, RP-T-1911-81

Links zit Maria met een boek op haar schoot en een naaimand naast haar. Martha staat in het midden naast Christus, die aan een tafel zit. Zij wijst naar Maria. Links op de achtergrond, een tweede kamer waar een dienstmeid bezig is met het bereiden van voedsel; uiterst links drie disicipelen aan een…

Christus in het huis van Marta en…

Bernard Picart, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1683 - 1733, prent, RP-P-OB-51.819

Christus is te gast in het huis van de zussen Marta en Maria. Maria zit aan tafel met Christus en luistert naar hem. Bij hen staat de vlijtige Marta, die haar zuster Maria berispt.

Bijbelsche kinderprenten

Antoine Valérie Bertrand, naar Gustave Doré, 1869 - 1908, prent, RP-P-OB-204.004

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Nieuwe Testament. De rijke man en de arme Lazarus op een trap, Christus bij Maria en Marta, de opwekking van Lazarus en de farizeër en de tollenaar in de tempel. Onder elke afbeelding een Bijbeltekst. Genummerd rechtsboven: No. 18.