Het Staatse leger steekt de haven…

Floris Balthasarsz. van Berckenrode (omgeving van), 1600, tekening, RP-T-00-3610

Tafelversiering bij de gouden…

Simon Fokke (toegeschreven aan), 1757, tekening, RP-T-00-3688

Verminking van de lichamen van de…

Bernard Picart, naar Romeyn de Hooghe, 1728, tekening, RP-T-00-3616

Aanval van de Pruisen onder Kolonel…

Jean George Teissier, 1788 - 1790, tekening, RP-T-00-1252

Aanval bij Ouderkerk aan de Amstel…

Jean George Teissier, 1788 - 1790, tekening, RP-T-00-1250

Dijkdoorbraak bij Kampen, 1775

Noach van der Meer (II), 1775 - 1776, tekening, RP-T-00-1761