Koffiepot met rozen in een mand

Königliche Porzellan Manufaktur, ca. 1795, koffiekan, BK-1974-80-A

Kop en schotel met sterren en…

Kaiserliche Porzellanmanufaktur, ca. 1791 - ca. 1801, kop-en-schotel, BK-1956-16-F

Kop en schotel met sterren en…

Kaiserliche Porzellanmanufaktur, ca. 1791 - ca. 1801, kop-en-schotel, BK-1956-16-C

Kop en schotel met sterren en…

Kaiserliche Porzellanmanufaktur, ca. 1791 - ca. 1801, kop-en-schotel, BK-1956-16-D

Koffiekan met sterren en…

Kaiserliche Porzellanmanufaktur, ca. 1791 - ca. 1801, kan, BK-1956-16-A

Kop en schotel met sterren en…

Kaiserliche Porzellanmanufaktur, ca. 1791 - ca. 1801, kop-en-schotel, BK-1956-16-G

Kop met insecten, bloemtakken en…

Rue Thiroux Parijs, ca. 1797 - ca. 1798, servies, BK-NM-14043-A