Kinderen der zee

Jozef Israëls, 1872, schilderij, SK-A-2382

Deze lieflijke scène bevat een boodschap. De visserskinderen met hun armoedige kleding en schamele speelgoed geven ons een beeld van hun toekomst. De oudste jongen torst de last van het gezin op zijn schouders en het bootje staat voor het zware leven op zee. Jozef Israëls schilderde dit thema voor…

De benen van Saul

Jozef Israëls, 1899, schilderij, SK-A-4198

'Huiswaartskeren'

Jozef Israëls, 1860 - 1911, schilderij, SK-A-2923

De zandschipper

Jozef Israëls, 1887, schilderij, SK-A-2984

'Buurpraatje'

Jozef Israëls, 1897, schilderij, SK-A-2607

De benen van David

Jozef Israëls, 1899, schilderij, SK-A-4180

'De moeder'

Jozef Israëls, 1888 - 1892, schilderij, SK-A-2600