H. Cyrillus van Jeruzalem,…

Jan Luyken, naar Jan Goeree, 1698, prent, RP-P-1896-A-19368-1295

Kaarten van Kos en Chios

Jan Luyken, 1692, prent, RP-P-1896-A-19368-913

Apostel Filippus

Jan Luyken, naar Jan Goeree, 1698, prent, RP-P-1896-A-19368-1223

Kerkvader Tertullianus van Carthago

Jan Luyken, naar Jan Goeree, 1698, prent, RP-P-1896-A-19368-1272

Boekbinder

Jan Luyken, 1694, prent, RP-P-OB-44.519

Apostel Paulus

Jan Luyken, naar Jan Goeree, 1698, prent, RP-P-1896-A-19368-1215

Vervolging van protestanten in…

Jan Luyken, 1698, prent, RP-P-1896-A-19368-1359