Doop van Christus

Cornelis Galle (I), naar Jan van der Straet, na 1595 - ca. 1612, prent, RP-P-2005-326

Johannes de Doper doopt Christus aan de oever van de Jordaan. Boven Christus hoofd de H. Geest in de gedaante van een duif en het engelenkoor. Links aan de oever staan mensen in de rij te wachten op hun beurt. Onder de voorstelling een Latijns vers.

Titelprent voor Obsidio Bredana…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, 1629, prent, BI-B-FM-013B-1

Titelprent voor Obsidio Bredana armis Philippi IIII avspiciis Isabellae Dvctv Ambr. Spinolae perfecta, 1626. Allegorische titelplaat afkomstig uit het boek over het beleg van Breda door het Spaanse leger onder Spinola. Cartouche met de titel bekroond met het wapen van de Spaanse koning Filips IV.…

Allegorische titelprent met Maria…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, 1631 - 1632, prent, RP-P-OB-81.249

Allegorische titelprent met Maria de' Medici die Isabella Clara Eugenia omhelst, 1631. Rechts een engel, links bieden Gerechtigheid, Minerva en de Kunsten drie kronen aan. In de lucht putti met een doek waarop de Franse titel. Titelprent van een boek met de beschrijving van het bezoek van de…

H. Franciscus van Assisi

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, ca. 1586 - ca. 1633, prent, RP-P-1926-691

De heilige Franciscus van Assisi, stichter van de Franciscanderorde, heeft een visioen van een crucifix. In zijn handen zijn de stigmata van Christus zichtbaar. In een cartouche onder het portret een Latijnse tekst over zijn leven. Deel van een serie van afbeeldingen van de bekendste stichters van…

H. Apollonia

Cornelis Galle (I), 1586 - 1650, prent, RP-P-1904-420

De heilige Apollonia met een tang met een kies onder haar arm. Twee engelen houden een lauwerkrans boven haar hoofd.

Maria met Kind en de H. Bernardus…

Cornelis Galle (I), naar Francesco Vanni, 1612 - 1633, prent, RP-P-OB-6590

Tronende Maria met het Kind op haar schoot. De heilige Bernardus van Siena biedt haar een boek met erop een Calvarieberg met kruis en olijftak aan. Achter haar staat de heilige Gerardus. Onder de voorstelling een Latijns vers.

Johannes de Doper preekt in de…

Cornelis Galle (I), naar Jan van der Straet, na 1595 - ca. 1612, prent, RP-P-1963-230

Johannes de Doper staat te preken in een boomlandschap, op de rug gezien. Om hem heen zitten mannen, vrouwen en kinderen. Rechts op de achtergrond komen Christus en zijn discipelen aanlopen.

Petrus doopt de H. Prisca van Rome

Cornelis Galle (I), naar Cigoli, ca. 1586 - ca. 1610, prent, RP-P-H-N-2

De heilige Petrus, met de sleutels in zijn hand, doopt de heilige Prisca van Rome. Prisca knielt voor een doopvond met gevouwen handen. Petrus giet uit een kommetje water over haar hoofd. Een tweede vrouw knielt achter Prisca en wacht haar beurt af.

Kruisdraging

Cornelis Galle (I), naar Federico Zuccaro, ca. 1627 - 1676, prent, RP-P-OB-6599

Omringd door een menigte draagt Christus het kruis naar Golgotha. Hij steunt op handen en knieën en dreigt te bezwijken onder zijn last. Simon van Cyrene komt Christus te hulp. Rechts Veronica met het zweetdoek. Op de achtergrond is de berg te zien waar al de twee kruizen van de overige gevangenen…

Verschillende heiligen in een…

Cornelis Galle (I), naar Abraham van Diepenbeeck, naar Peter Paul Rubens, 1628, prent, RP-P-OB-6939

In een landschap zijn verschillende heiligen en bijbelse figuren geplaatst. Boven Elia en Johannes de Doper aan weerszijden van een grot. In de grot zitten de heiligen Paulus en Antonius. Naast een doek met de titel van het boek zitten vier vrouwen, personificaties van: Gebed, Inkeer, Stilte en…