Gezicht op het beleg van Namen…

Bernard Picart, naar Godard baron van Reede-Ginckel (graaf van Athlone), 1697, prent, RP-P-OB-77.338A

Weduwen van Amerikaanse Indianen…

Bernard Picart (atelier van), 1721, prent, RP-P-1911-3235

Emmaüsgangers

Bernard Picart, naar Rembrandt van Rijn, 1683 - 1733, prent, RP-P-OB-51.818

Drie leeuwenkoppen

Bernard Picart, naar Charles Le Brun, 1729, prent, RP-P-OB-51.749

Nachtwaker uit Parijs

Bernard Picart (atelier van), naar Bernard Picart, 1708, prent, RP-P-OB-51.870

Leeuwen

Bernard Picart, 1728, prent, RP-P-OB-51.725

Bewening van Christus

Bernard Picart, naar Rembrandt van Rijn, 1730, prent, RP-P-OB-51.809

Afrikaanse muziekinstrumenten

Bernard Picart (atelier van), 1728, prent, RP-P-1921-501