Kesawanstraat in Medan met winkels,…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, fotomechanische afdruk, RP-F-AA3189-8

Transport van tabak per ossenkar…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, fotomechanische afdruk, RP-F-AA3189-29

Uitplanten van zaailingen (boven)…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, fotomechanische afdruk, RP-F-AA3189-22

Sennahlaan in Tanjungpura

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, fotomechanische afdruk, RP-F-AA3189-15

Sorteerschuur van een…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, fotomechanische afdruk, RP-F-AA3189-31

Gezicht op de renbaan in Medan

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900, fotomechanische afdruk, RP-F-AA3189-7

Tabaksbladen (links, midden,…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, fotomechanische afdruk, RP-F-AA3189-27

Album met heliogravures van…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, fotoalbum, RP-F-AA3189

Olieveld op Sumatra: bron (boven)…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, fotomechanische afdruk, RP-F-AA3189-18

Portret van een Batakman met dolk…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, fotomechanische afdruk, RP-F-AA3189-53