Portret van de schoolmeester David…

Salomon Savery, 1632 - 1672, prent, RP-P-1913-2555

Portret van Wilhelmus Themmen

Jacob Houbraken, naar Jan Abel Wassenbergh, 1746 - 1750, prent, RP-P-OB-48.329

Grafmonument voor Ahasverus van den…

Jacob Ernst Marcus, naar Hendrik Jan van Amerom, 1807, prent, RP-P-1938-398

Gezicht op de Rijn beneden Arnhem

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Abraham Johannes Couwenberg, 1838, prent, RP-P-1912-607

Gezicht op de uiterwaarden van de…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Abraham Johannes Couwenberg, 1838, prent, RP-P-1904-1408

Vrouwelijke heilige met lantaren en…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, 1837, prent, RP-P-1912-548

Gezicht op een landweg naar het…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Abraham Johannes Couwenberg, prent, RP-P-1904-1409

Gezicht op de uiterwaarden van de…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Abraham Johannes Couwenberg, 1838, prent, RP-P-1912-605

Gezicht op een beekdal bij…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Abraham Johannes Couwenberg, prent, RP-P-1904-1410