Schetsen van een landschap en…

Wouter Schouten, Cornelis de Bruyn (verworpen toeschrijving), ca. 1660, tekening, RP-T-1964-348(V)

Schetsblad met moors graf en…

Wouter Schouten (toegeschreven aan), Cornelis de Bruyn (verworpen toeschrijving), ca. 1660, tekening, RP-T-1964-363

Schetsblad met vaartgezicht en…

Wouter Schouten (toegeschreven aan), Cornelis de Bruyn (verworpen toeschrijving), ca. 1660, tekening, RP-T-1964-362

Straat in Batavia met marktstallen…

Wouter Schouten, anoniem (verworpen toeschrijving), ca. 1660, tekening, RP-T-1964-351(R)

Markttafereel

Wouter Schouten, Cornelis de Bruyn (verworpen toeschrijving), ca. 1660, tekening, RP-T-1964-354(R)