Cartograaf

Mathäus Küsel, 1680, prent, RP-P-1964-10

Tekenkunst

Mathäus Küsel, 1680, prent, RP-P-1964-5

Architectuur

Mathäus Küsel, 1680, prent, RP-P-1964-3

Acteur met gepluimde hoed, in…

Paul Göttich, naar Jacques Callot, 1621, prent, RP-P-2012-79-57

Drie acteurs met lange mantels

Paul Göttich, naar Jacques Callot, 1621, prent, RP-P-2012-79-59

Twee acteurs in gevecht

Paul Göttich, naar Jacques Callot, 1621, prent, RP-P-2012-79-63

Twee acteurs in gevecht

Paul Göttich, naar Jacques Callot, 1621, prent, RP-P-2012-79-62

Twee acteurs met sabel en gepluimde…

Paul Göttich, naar Jacques Callot, 1621, prent, RP-P-2012-79-61

Edelsmeedkunst

Mathäus Küsel, 1680, prent, RP-P-1964-7