Neushoorn

Albrecht Dürer, 1618 - 1622, prent, RP-P-OB-1473

Doornenkroning

Albrecht Dürer (school van), 1620 - 1630, prent, RP-P-OB-1503

Doornenkroning

Albrecht Dürer (school van), 1625 - 1700, prent, RP-P-OB-1504

Titelpagina met tekst en…

Lucas Cranach (I), 1616, prent, RP-P-OB-4389

Asinga Ascon, vierde prins der…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.612

Karel de Grote, bedenker van het…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.637

Willem I, tweede hertog der…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.633

Odilbald, zesde hertog der Friezen

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.621

Adgillis II, zevende koning der…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.629