Gevonden:


Portret van Ferdinand II

Johann Caspar Dooms, naar Franciscus de Bruyn, 1650, prent, RP-P-1891-A-16232

Allegorie op goed bestuur

Johann Caspar Dooms, naar Franciscus de Bruyn, 1650, prent, RP-P-1891-A-16231

Portret van Ferdinand IV

Johann Caspar Dooms, naar Franciscus de Bruyn, 1650, prent, RP-P-1891-A-16234

Portret van Caspar Arsenius

Johann Caspar Dooms (mogelijk), 1607 - 1629, prent, RP-P-1908-5183

Portret van Ferdinand I

Johann Caspar Dooms, naar Franciscus de Bruyn, 1650, prent, RP-P-1891-A-16233

Portret van Ferdinand III

Johann Caspar Dooms, naar Franciscus de Bruyn, 1650, prent, RP-P-1891-A-16235