Portret van Ulrich Varnbüler

Albrecht Dürer, 1615 - 1625, prent, RP-P-OB-1498

Neushoorn

Albrecht Dürer, 1618 - 1622, prent, RP-P-OB-1473

Doornenkroning

Albrecht Dürer (school van), 1620 - 1630, prent, RP-P-OB-1503

Portret van Ulrich Varnbüler

Albrecht Dürer, 1615 - 1625, prent, RP-P-OB-1497

Doornenkroning

Albrecht Dürer (school van), 1625 - 1700, prent, RP-P-OB-1504

Portret van Willibald Pirckheimer

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, naar Albrecht Dürer, 1669, prent, RP-P-1917-599

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11848

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11845

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11857