Schelp, melongena melongena

Wenceslaus Hollar, 1644 - 1652, prent, RP-P-OB-11.666

Dode mol

Wenceslaus Hollar, 1646, prent, RP-P-OB-102.955

Schelp, mitra papalis

Wenceslaus Hollar, 1644 - 1652, prent, RP-P-1920-2768

Schelpen, angaria delphinus (A) en…

Wenceslaus Hollar, 1644 - 1652, prent, RP-P-1920-2771

Schelp, conus imperialis

Wenceslaus Hollar, 1644 - 1652, prent, RP-P-1920-2766

Schelp, argonauta nodosa

Wenceslaus Hollar, 1644 - 1652, prent, RP-P-1920-2761

Schelp, vasum ceramicum

Wenceslaus Hollar, 1644 - 1652, prent, RP-P-1920-2756

Landschap met een kasteel op een…

Wenceslaus Hollar (toegeschreven aan), 1625 - 1677, prent, RP-P-OB-11.340

Schelp, vasum muricatum born

Wenceslaus Hollar, 1644 - 1652, prent, RP-P-1920-2757