Marinesabel afkomstig van de…

anoniem, in of na 1811 - voor 1831, sabel, NG-NM-1087

Entersabel van Frans model (1811) dat deel uitmaakte van de inventaris van de Kanonneerboot Nr. 2. IJzeren marinesabel, verwrongen en roestend. Gemerkt: op de kling bovenaan: B (twee andere onleesbaar), binnenzijde gevestbeugel: (onleesbaar), binnenzijde gevest: 3.

Inname van Kamerijk door de Fransen

Jérôme Roussel, 1677, historiepenning, NG-VG-1-1227

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: boer ploegt akkers, op achtergrond gezicht op stad binnen omschrift; afsnede: opschrift

Kamer van Koophandel te Antwerpen,…

Pierre Wautier van de Goor, 1815, historiepenning, NG-VG-1-3308

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: riviergod met roer en gevulde hoorn van overvloed, leunend op dolfijn binnen omschrift; afsnede: jaartal op wimpel, signatuur en geopende, omhoog gestoken hand

Rederijkerskamer het Bloemken Jesse…

anoniem, 1592, lidmaatschapspenning, NG-VG-7-529-A

Koperen penning. Voorzijde: Jesse liggend op de grond; uit hem ontspringt boom, waarin twee vrouwen zitten; daarboven een lint met opschrift en zegenend Christuskind met wereldbol in handen binnen omschrift. Keerzijde: compartiment in cartouche met daarin cijfer 99 binnen omschrift.

Rederijkerskamer het Bloemken Jesse…

anoniem, 1592, lidmaatschapspenning, NG-VG-7-529

Koperen penning. Voorzijde: Jesse liggend op de grond; uit hem ontspringt boom, waarin twee vrouwen zitten; daarboven een lint met opschrift en zegenend Christuskind met wereldbol in handen binnen omschrift. Keerzijde: compartiment in cartouche met daarin cijfer 87 binnen omschrift

Libertas Americana:…

Augustin Dupré, 1783, historiepenning, NG-VG-1-2841

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk vrouw, daarachter vrijheidhoed op lans binnen omschrift. Keerzijde: Herkules knijpt twee slangen dood, terwijl Frankrijk, afgebeeld als gehelmde vrouw met lans en lelieschild aanval van roofdier afweert binnen omschrift; afsnede: datum

Dollar uit de Verenigde Staten van…

anoniem, 1794, munt, KOG-MP-1-5152

Zilveren munt. Voorzijde: hoofd van een vrouiw met golvend haar naar rechts. Jaartal in omschrift onderaan. Keerzijde: binnen twee samengebonden takken staande, naar rechts omkijkende adelaar met gespreide vleugels. Als randschrift waarde-aanduiding: UNIT HUNDRED CENTS ONE DOLLAR.

Vrede van Parijs en erkenning van…

anoniem, 1783, historiepenning, NG-VG-1-2871

Zilveren penning. Voorzijde: beschenen door alziend oog in stralende driehoek schudden vrouw met palmtak en vrouw met vrijheidshoed op speer elkaar de hand; tussen beiden vijf wapenschilden; op achtergrond links vesting Mahon, vanuit zee beschoten, rechts Gibraltar, eveneens vanuit zee beschoten…

Vrede van Parijs en erkenning van…

Johann Leonhard Öxlein, 1783, historiepenning, NG-VG-1-2872

Zilveren penning. Voorzijde: gehelmde Minerva met lans, waarnaast olijftak ontspruit houdt lint vast, waaraan vier wapenschilden samengebonden zijn; aan haar voeten Medusaschild binnen omschrift. Keerzijde: koning van Frankrijk in met lelies versierd gewaad zittend op troon, die op met lelies…

Erkenning van de onafhankelijkheid…

Johannes Michiel Lageman, 1782, historiepenning, NG-VG-1-2848

Zilveren penning. Voorzijde: Nederlandse maagd met in rechterhand pijlenbundel en vrijheidshoed op speer, en in linkerhand Mercuriusstaf; aan haar voeten gevulde hoorn van overvloed; op achtergrond gezicht op stad Philadelphia en rotsachtig landschap binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde:…