Scheepsmodel William Rex

Adriaen de Vriend, Adriaen Davidsen, Cornelis Moesman, 1698, scheepsmodel, NG-MC-651

Gepolychromeerd, getuigd spantmodel. Vier en zeventig stukken verdeeld over drie dekken; de bovencampanje is onbewapend. Laag galjoen met een leeuw met Engelse kroon als schegbeeld. Voorschot, regeling en kraanbalken versierd met snijwerk. Platte spiegel en hol wulf. Het hek heeft twee verdiepingen…

Drie modellen van percussiesloten…

Rijkswerf Vlissingen, 1835, demonstratiemodel, NG-MC-711

Houten modellen van een percussiesloten, ontwerpen voor NG-MC-707, NG-MC-708 en NG-MC-710. In principe zijn zij identiek, het verschil is gelegen bij de vorm van de slotplaat, die verschilt naargelang het geschut waarvoor het slot bedoeld is. De slotplaat moet aan de rechterzijde tegen de…

Model van een schegbeeld

Rijkswerf Vlissingen, 1844 - 1845, schaalmodel, NG-MC-249

Model van een scheg tegen een achterplaat; het beeld zelf ontbreekt.

Model van een sloepval

Rijkswerf Vlissingen (mogelijk), 1857 - ca. 1858, demonstratiemodel, NG-MC-636

Model van een deel van een scheepswand met een sloep aan twee spijkerdavits. Het model demonstreert de sloepsval in de sloep. Het takel, dat van een braadspil onder de middelste doft over een aantal schijven loopt, is onvolledig en de werking blijft onduidelijk. De sloep is een gladboordige…

Model van een razeil

anoniem, 1700 - 1900, schaalmodel, NG-2003-31

Model van een zeiltje met aan de schoothoorn een afwijkend soort geiblokken. Aan de andere kant is nog een extra blok toegevoegd. Aan zeil opschrift op label.

Model van een kaapstander

Rijkswerf Vlissingen, ca. 1850, demonstratiemodel, NG-MC-196

Model van een kaapstander op een houten vloer. Het is een kaapstander voor acht windbomen en heeft vier pallen in de hiel tegen het teruglopen. De trommel heeft vier 'Brown'-klampen (vgl. NG-MC-195). De koning, die met een vierkante hiel vastzit in de vloer en waaromheen de trommel draait, is van…

Model van een schegbeeld

Rijkswerf Vlissingen, 1847, schaalmodel, NG-MC-242

Zwart, wit en rood model van een schegbeeld op een scheg, op achterplaat: het schegbeeld zelf ontbreekt. Van oude foto's is het uiterlijk bekend: een mannelijk torso in wapenrusting met een kroon op de helm.

Model van een schegbeeld

Rijkswerf Vlissingen, ca. 1825 - ca. 1830, schaalmodel, NG-MC-247

Model van rode was van een schegbeeld op een scheg, op een voetstuk. Het beeld stelt de torso van een man in klassieke klederdracht voor, met een voluut onder het torso. Het stelt de Rijn voor, voor het schip de Rhijn.

Model van een kettingstopper

Rijkswerf Vlissingen, ca. 1833, demonstratiemodel, NG-MC-622

Model van een ankerstopper tussen twee dekken, bestaande uit een glijbaan voor de ketting op een klos en doorlopend door het stuurboord kluisgat, en een zware duivelsklauw hangend aan een klos aan de scheepswand. Een lichte duivelsklauw hangt aan een dekbalk en aan een zware klos tegen een dekstut.…

Model van een anker

Rijkswerf Vlissingen, 1823, demonstratiemodel, NG-MC-608-B

Model van Hawkins' patent-anker. Dit anker heeft geen gewone ankerstok; deze is vervangen door een korte stok haaks op het kruis van de armen gezet. De armen en ankerstok draaien samen in het gevorkte uiteinde van de schacht, waarbij de ankerstok de handen de grond in dwingen; de stok wordt in de…