Een oud man in zijn kamer zittende,…

Johannes Kannewet (II), 1550 - 1600, prent, RP-P-OB-84.250

Een oude man zittend overpeinzend in zijn kamer, met het hoofd in de hand en met de andere hand op een schedel. Op tafel een walmende kaars en een zandloper. In een lade geldstukken en kostbare schalen op een kast. Allegorie op de ouderdom en vergankelijkheid, vanitas. Onder de voorstelling een vers…

Blazoen van de rederijkerskamer te…

Bartholomeus Willemsz. Dolendo, 1600 - 1625, draagteken, BK-NM-9344

Draagteken van zilver van de Rederijkerskamer te Hazerswoude. Aan het cartouevormige schild hangen zeven eikels. Aan de voorzijde een gegraveerde boom waaromheen een banderolle; aan de achterzijde de Verrijzenis van Christus.

Kamerijk ontzet door de hertog van…

anoniem, naar Frans Hogenberg, 1613 - 1615, prent, RP-P-1944-2258

Kamerijk belegerd door de troepen van Parma wordt ontzet en van proviand voorzien door de hertog van Anjou, 18 augustus 1581. Het leger van Anjou met wagens met proviand opgesteld voor de stad. Met onderschrift van 4 regels in het Latijn. Genummerd 125. Bedrukt op achterzijde met tekst in het…

Kamer van de gevolmachtigden van de…

Jan van Vianen, 1697, prent, RP-P-OB-76.667

De kamer van de gevolmachtigden van de geallieerden in het Huis ter Nieuburch in Rijswijk. Een groep mannen vergaderend gezeten in een kring. In het onderschrift de twee titels in het Frans en Nederlands. Onderdeel (prent 11) van de serie van zestien kleinere prenten over het Huis ter Nieuburch in…

Model van het orgel in de Lutherse…

anoniem, meubilair, BK-NM-8932

Model van het orgel in de Lutherse Kerk op de Stroomarkt te Amsterdam, van voor de brand van 1823. In het orgel zijn vier collectebakken gevonden, die hetzelfde inv.nr. hebben gekregen, evenals een rechthoekige houten bak met lade.

Inrukken van militairen in…

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1793, prent, RP-P-OB-85.401

Op last van prins Willem V en op verzoek van de Gedeputeerde Staten van Utrecht worden de militairen ingerukt, 16 augustus 1785. Soldaten te paard trekken door een straat te Amersfoort.

Frankrijk verdedigt Amerika

Simon Fokke, 1780 - 1782, prent, RP-P-OB-85.080

Allegorische voorstelling waarin Frankrijk de onafhankelijkheid van Amerika verdedigt tegen de Britten. Onderdeel van een groep illustraties met kleine allegorieën op de politieke situatie in het jaar 1780.

Explosie in de kerk van Amersfoort,…

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1787 - 1795, prent, RP-P-1928-38

Buskruitontploffing en brand in de Lieve-Vrouwekapel te Amersfoort, 2 augustus 1787. De kerk wordt verwoest, alleen de toren, de Onze-Lieve-Vrouwetoren of Lange Jan, blijft overeind.

Inrukken van militairen in…

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1793, prent, RP-P-OB-85.402

Op last van prins Willem V en op verzoek van de Gedeputeerde Staten van Utrecht worden de militairen ingerukt, 16 augustus 1785. Soldaten te paard trekken door een straat te Amersfoort.

Allegorie op de Amerikaanse…

Simon Fokke, 1780 - 1782, prent, RP-P-OB-85.079

Allegorische voorstelling van de onafhankelijkheid van Amerika. Personificatie van Amerika zittend op troon waarvoor een standbeeld van de Vrijheid wordt opgericht. Onderdeel van een groep illustraties met kleine allegorieën op de politieke situatie in het jaar 1780.