Kamer van de Franse ambassadeurs in…

Jan van Vianen, 1697, prent, RP-P-OB-76.664

De kamer van de Franse ambassadeurs in het Huis te Nieuburch in Rijswijk. In het onderschrift de twee titels in het Frans en Nederlands. Onderdeel (prent 8) van de serie van 16 kleinere prenten over het Huis te Nieuburch in Rijswijk en de daar gehouden vredesonderhandelingen resulterend in de Vrede…

Kamer van de gevolmachtigden van de…

Jan van Vianen, 1697, prent, RP-P-OB-76.667

De kamer van de gevolmachtigden van de geallieerden in het Huis te Nieuburch in Rijswijk. Een groep mannen vergaderend gezeten in een kring. In het onderschrift de twee titels in het Frans en Nederlands. Onderdeel (prent 11) van de serie van 16 kleinere prenten over het Huis te Nieuburch in Rijswijk…

Kamer van de bemiddelaar in het…

Jan van Vianen, 1697, prent, RP-P-OB-76.661

De kamer van de bemiddelaar in het Huis te Nieuburch in Rijswijk, met vier heren gezeten rond een tafel. In het onderschrift de twee titels in het Frans en Nederlands. Onderdeel (prent 5) van de serie van 16 kleinere prenten over het Huis te Nieuburch in Rijswijk en de daar gehouden…

Kamer van de gevolmachtigden van de…

Jan van Vianen, 1697, prent, RP-P-OB-76.653

De kamer van de gevolmachtigden van de geallieerden in het Huis te Nieuburch in Rijswijk. Een groep mannen vergaderend gezeten in een kring. In het onderschrift de twee titels in het Frans en Nederlands. Onderdeel (prent 11) van de serie van 15 prenten over het Huis te Nieuburch in Rijswijk en de…

Rokende man aan een tafel en een…

Anthonie Willem Hendrik Nolthenius de Man, naar Adriaen van Ostade, Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1803 - 1842, prent, RP-P-OB-22.841

Twee voorstellingen op een afdruk. Links een rokende man, zittend aan een tafel waarop een kan. Rechts een interieur van een slaapkamer, waarin een engel verschijnt aan een figuur in een bedstee.

Tweede kamer van de Franse…

Jan van Vianen, 1697, prent, RP-P-OB-76.665

De tweede kamer van de Franse ambassadeurs in het Huis te Nieuburch in Rijswijk. In het onderschrift de twee titels in het Frans en Nederlands. Onderdeel (prent 9) van de serie van 16 kleinere prenten over het Huis te Nieuburch in Rijswijk en de daar gehouden vredesonderhandelingen resulterend in de…

Delegatie van de werklozen…

Bert Nienhuis (II), 1976, documentaire foto, NG-1977-275-18

De vaste kamercommissie voor Sociale Zaken van de Tweede Kamer ontvangt een delegatie van de landelijke werklozen belangenorganisatie.

Snuiter of snuiterschaar met korte…

Reynier de Haan, 1748 - 1749, snuiter, BK-15629-C

Snuiter bestaat uit een korte en een lange poot met ovaalvormige ogen. Op het rechte gedeelte van de korte poot staat een klokvormige klep met een geschulpte onderrand, die past in de snuiterkamer, welke bevestigd is aan de lange poot, die eindigt in een flesvorm. Hierbij hoort een blaker inv. nr.…

Schaal, rond, met gevoluteerde…

Frans Zwollo (I), 1921, schaal, BK-1968-33

Rond schaaltje met gevoluteerde bovenrand. Het schaaltje is geheel voorzien van een fijne hamerstructuur. Gemerkt en gedateerd.

Illustratie voor de titelpagina van…

Wilhelmus ten Rhijne, 1670 - 1672, prent, RP-P-1939-519

Een oude man, met op zijn schoot enkele stukken papier, zit op de rand van een piëdestal. Hij wijst naar een anatomische model dat op het voetstuk, waar hij op zit, staat. Het model heeft in de hand een esculaap, een symbool van geneeskundigen.