Model van karton van de voorgevel…

anoniem, ca. 1800 - ca. 1900, model, BK-NM-8934

Model van karton van de voorgevel van het gebouw Felix Meritis, in vergulde lijst achter glas

Lijst

anoniem, 1800 - 1883, lijst, NG-MC-1326-1

Fotolithografie van een dubbele, drie cylinder diagonale stoommachine, van achteren gezien en in een dwarsdoorsnede van een schip geplaatst. Delen van beide machines zijn in doorsnede afgebeeld.

Lijst

anoniem, 1800 - 1883, lijst, NG-MC-1325-1

Lijst behorende bij fotolithografie van een dubbele drie cylinder diagonale stoommachine, van voren gezien en in een dwarsdoorsnede van een schip geplaatst. De stuurboord machine (links) is in doorsnede afgebeeld.

Lijst

anoniem, 1800 - 1883, lijst, NG-MC-1332-1

Lijst behorende bij foto van een groep van 25 mensen in een tuin voor een bamboe omheining. Zij dragen donkere uniformen met een witte hoed; onderdelen van hun uitrusting, zoals een brancard, liggen voor hen in het gras. Deze groep koelies werd door het Rode Kruis, op kosten van de Nederlandse…

Lijst

anoniem, 1800 - 1883, lijst, NG-MC-1329-1

Lijst waarin oorspronkelijk zat een zwart-wit foto, licht beschadigd, van een schilderij van het ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden, varend op stoomkracht, gezien op de bakboordzijde. De verschansing bij de twee geschuttorens neergelaten. Zeilschepen op de achtergrond.

Lijst

anoniem, 1800 - 1883, lijst, NG-MC-1331-1

Lijst voor een foto van een schroefstoomschip 4de klasse in een kanaal, gezien op de bakboordzijde. Het schip is de Palembang of de Sambas.

Lijst

anoniem, 1870 - 1883, lijst, NG-MC-1324-1

Lijst behorende bij fotolithografie van een dubbele drie cylinder diagonale stoommachine, gezien van boven af.