Scheepsmodel William Rex

Adriaen de Vriend, Adriaen Davidsen, Cornelis Moesman, 1698, scheepsmodel, NG-MC-651

Gepolychromeerd, getuigd spantmodel. Vier en zeventig stukken verdeeld over drie dekken; de bovencampanje is onbewapend. Laag galjoen met een leeuw met Engelse kroon als schegbeeld. Voorschot, regeling en kraanbalken versierd met snijwerk. Platte spiegel en hol wulf. Het hek heeft twee verdiepingen…

Model van een scheepswand met…

Rijkswerf Vlissingen, 1858, demonstratiemodel, NG-MC-123

Model van een stuk scheepswand met verschansingsplaten, op grondplank, incompleet. Slechts één van de acht verschansingplaten is teruggevonden; hij staat met twee pennen in het potdeksel en wordt rechtopgehouden door een steun aan de achterkant. Het model heeft een dek ter halver hoogte, met een…

Model van een gekuipte mast

onbekend, 1796, demonstratiemodel, NG-MC-128

Ronde mast met achthoekige top, mars en ezelshoofd. De mast zelf bestaat uit een achtkantige mastkoning omringd door acht wangen. De delen worden door kuipbanden bijeengehouden. Een aantal korte planken om de mast heen vormt van voren een plat rijbed, aan de zijkanten de oren met klampen die de…

Model van een gekuipte mast

anoniem, ca. 1780 - ca. 1840, demonstratiemodel, NG-MC-130

Ronde mast met vierkante top. De mast zelf bestaat uit een achtkantige mastkoning omringd door acht wangen. De delen worden door kuipbanden bijeengehouden. Ter hoogte van de hommer en de mars wordt de mast vierkant; daarboven zijn de hoeken iets afgerond. Dit model kan uiteengenomen worden.

Model van het boveneinde van een…

anoniem, ca. 1780 - ca. 1840, demonstratiemodel, NG-MC-135

Ronde mast met achthoekige top, zalings en rijschaal. De mast zelf bestaat uit een achtkantige mastkoning omringd door acht wangen; de wangen eindigen onder de oren. De delen worden door kuipbanden bijeengehouden. Een aantal korte planken om de mast heen vormt van voren een plat rijbed, aan de…

Model van een gekuipte mast

anoniem, ca. 1819, demonstratiemodel, NG-MC-138-1

Ronde mast met achtkantige top, hommer met oren, rijbed, rijschaal en zijschalen. De mast zelf bestaat uit een achtkantige mastkoning omringd door acht wangen; de masttop bestaat uit de koning alleen. De delen worden door kuipbanden bijeengehouden. Een aantal korte planken om de mast heen vormt van…

Model van een gekuipte mast

anoniem, ca. 1821, demonstratiemodel, NG-MC-142

Ronde mast met vierkante top, oren, kalven, zalings, rijschaal en zijschalen. De mastvoet is vrij vierkant en bestaat uit acht delen: de vierkante mastkoning is, anders dan bij andere masten, diagonaal geplaatst, dus met de hoeken naar de zijden van de mast, zodat de wangen driehoekig in doorsnede…

Model van een gekuipte boegspriet

anoniem, ca. 1800 - ca. 1850, demonstratiemodel, NG-MC-147

Ronde boegspriet met schild en vioolstukken. De boegspriet heeft acht wangen, met kuipbanden tegen de koning geklemd. Op ongeveer tweederde van de lengte zijn aan weerszijden twee klampen voor de stroppen aangebracht. Aan beide zijden zit een vioolstuk met daaronder een schijf. Het schild heeft…

Model van een grote steng

anoniem, ca. 1780 - ca. 1840, demonstratiemodel, NG-MC-154

Ronde steng van een stuk gemaakt, met een dikke vierkante hiel met twee schijven en slothoutgat, een achtkantige hommer en vierkante top.

Model van een grote mars

anoniem, ca. 1780 - ca. 1800, demonstratiemodel, NG-MC-161

Model van een grote mars, aan de voorkant afgerond, met twee langs- en twee dwarszalings onder. De marsrand is verstevigd met koper en de marsvloer is dicht en verstevigd met snaphanen, straalsgewijs rond het soldatengat.